Általános szerződési feltételek

31.03.2019

Jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a jogokat és kötelezettségeket az adásvételi szerződésből kifolyólag a SOLA Switzerland EU KFT, Novozámoká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Szlovákia (továbbiakban „SOLA“) és az ügyfél között, aki megrendeli a termékeket az e-shopon, amely a honlapon www.solapoint.hu (tovább „SOLA E-shop”) található. Az általános feltételek tartalmazzák különösen a jogi információt, és szabályokat a távúti szerződés szabályait, garantálja az elállási jog és a szerződés megszűnésének lehetőségét. A megrendelés megerősítésével az ügyfél elfogadja az ezen weboldalon elérhető általános szerződési feltételeket a megrendelés időpontjában. A SOLA fenntartja magának a jogot a feltételek megváltoztatására az ügyfelek előzetes értesítése nélkül. Az Általános Szerződési Feltételek közzétételével a SOLA lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy a szerződés megkötése előtt megkapja a szükséges jogi információkat. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a SOLA cég termékeinek a megvásárlásával, vagy egyéb termékek vásárlásával, melyet a SOLA forgalmaz, nem jogosult semmilyen védjegy, kereskedelmi név, céglogó, stb. használatára a SOLA regisztrált szerződéses partnerei vagy a SOLA céggel, kivéve, ha külön megállapodás jön létre a felek között. Ezen szerződési feltételek alapján minden nap munkanap, kivéve a szombatot, vasárnapot és az állami ünnepeket Szlovákiában, a kijelölt futárszékházban, valamint a lakóhelyen vagy az ügyfél otthonában.

1. A szerződés megkötése

A megrendelés megerősítése előtt az ügyfél megváltoztathatja a kosárba helyezett elemeket és a kiválasztott szállítási és fizetési módokat. Vásárlási szerződés jön létre, amikor a vásárló (a megadott fizetés módja után) megrendelte a www.solapoint.hu oldalon és rendelését a SOLA elfogadta. A SOLA nem vállal felelősséget az adatátvitel hibái miatt vagy a mulasztásaiért. A vevő értesítést kap a szerződés megerősítéséről, a megadott e-mail címről való visszaigazolásának elküldésével. Az ügyfél a SOLA ügyfélszolgálatával is szerződést köthet telefonon vagy e-mailben. Ha az Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek, a megállapodást csak a felek kölcsönös megegyezésével lehet módosítani vagy megszüntetni.

2. Szállítás

A SOLA vállalja, hogy az árut az ügyfélnek szállítja, és az ügyfél vállalja, hogy a vételi árat megfizeti, és átveszi a szállított árut a SOLA-tól. A SOLA a termék tulajdonosa, amíg a vételár teljes összegét ki nem fizetik és az ügyfélnek történő átadásig. A SOLA megfelelő és releváns dokumentációval látja el a termékeket, és biztosítja, hogy az ügyfél megszerezze ezen termékek tulajdonjogát. Amennyiben a felek másként nem állapodnak meg, a SOLA a saját szabályainak megfelelően csomagolja be az árut. Ha nincs külön megállapodás, az árut úgy kell csomagolni, hogy megfelelő védelmet kapjanak. Ugyanez vonatkozik az áruk szállítására is.

3. Hibás termék és kockázatátvitel

A termék hibásnak minősül, ha nem rendelkezik a szerződésben meghatározott tulajdonságokkal. Az áruk hibásnak is tekinthetők, ha egy másik terméket szállítottak az ügyfélnek, vagy ha a dokumentáció nem megfelelő. Az ügyfél a SOLA-ra panasszal élhet a rossz szállítmányról, még akkor is, ha a kár bekövetkeztének veszélye fennállt. Az Ügyfél ismét kártérítést követelhet, ha az ilyen követelés oka később keletkezik, és a SOLA oldaláról a kötelességszegés áll fenn. Miután átadták az ügyfélnek az árut, azonnal megvizsgálja a terméket, annak tulajdonságait és minőségét. A kár kockázata az érintett termék átvételét követően az ügyfélre száll át. Ugyanez igaz arra az esetre, amikor az ügyfél megtagadja a termék átvételét, annak ellenére, hogy a SOLA lehetővé tette számára a termék megtekintését és feltárását. Az ügyfélnek okozott kárveszély átadása után bekövetkezett károkozás nem befolyásolja az ügyfél kötelességét a vételár megfizetésére, ha a kár nem keletkezett a SOLA kötelezettségeinek megsértése miatt.

4. Jótállás

A SOLA garanciát nyújt az ügyfélnek, hogy a termék sértetlen a kézhezvétel után. A SOLA ezért garantálja az ügyfeleknek, hogy a termék megvásárlásakor: a termék teljesíti a megadott feltételeket, amiben a felek megállapodtak, vagy ennek hiányában az előírásoknak megfelel, és megfelel a valós elvárásoknak az ügyfél részéről tekintettel az adott termék jellegének és a reklám tartalmának is. A termék felhasználható a SOLA specifikációi szerint, vagy olyan célokra, amelyekre ilyen típusú termékeket szoktak használni. A terméket a megegyezett mennyiségben kell kiszállítani, és meg kell felelnie a vonatkozó jogi követelményeknek. Az ügyfél a terméket a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül jogosult reklamálni. Ha az ügyfél olyan személy, aki üzleti tevékenységen kívül van (vagyis amikor az ügyfél a fogyasztó) és a SOLA társaságnak a hibát bejelenteni hat hónapon belül a kézbesítés után, feltételezzük, hogy a termék hibás volt a szállítás idejében, feltéve, hogy a hiba jellege nem ellentétes ezzel a feltételezéssel. Ellenkező esetben az ügyfélnek be kell bizonyítania, hogy a termék valóban hibás volt a szállítás időpontjában. Ha nincs előírva másképp az ügyfél jogosult a hibás termék átvételétől számított 24 hónapon belül reklamációt benyújtani. Ez nem érvényes a:

  • hibákra, amelyekre az ügyfél kedvezményt kapott (kedvezményes árú termékek);
  • szokásos elhasználódásra; hibák melyek a szokásos használatkor keletkeznek, amelyek az ügyfélnél átvétel után történtek;
  • vagy az ügy természetéből adódó esetek.

Ha a SOLA által meghatározott garanciális időtartam rövidebb vagy hosszabb, mint a törvényi garanciális időszak, a garancia hosszabb ideig tart. A vállalkozásokra különböző jótállási időszakok vonatkozhatnak. A nem megfelelő teljesítést nem lehet követelni, ha az ügyfélnek tudomása van a termékhibáról a termék átvételét megelőzően, vagy maga az ügyfél okozta a hibát. Abban az esetben, ha az árat a hibák vagy a kopás miatt csökkentették, az ügyfél jogosult ésszerű engedményre, nem pedig termékcserére. Ha a termék hibás, az ügyfél alkalmazhatja a magyar Polgári Törvénykönyvben meghatározott általános kezességi jogokat. E szabályok értelmében a termék hibásnak minősül, ha nem felel meg a jogszabályban megállapított vagy a szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek. E rendelkezések alapján, az ügyfél kérheti a SOLA társaságot, hogy megjavítsák vagy kicseréljék a hibás árut, kivéve, ha ez nem lehetséges, vagy ha túlzottan magasak a költségek a hiba elhárítására. Ebben az esetben, ha az ügyfél nem kívánja, hogy a SOLA a terméket javítsa vagy cserélje, az ügyfél megjavíthassa a terméket, vagy megkérhet egy harmadik felet a javításra, kérelmezheti az ár csökkentését vagy elállhat a szerződéstől (kivéve, ha a hiba elhanyagolható ).

5. Minőségbiz­tosítás

A minőségbiztosítás tekintetében a SOLA kötelezettséget vállal arra, hogy a terméket rendeltetésszerűvé teszi vagy a szokásos jellemzőit megtartja. A jótállás a termék egyes részeire is érvényes. A jótállási idő az ügyfél részére történő kézbesítés időpontjában kezdődik. Az ügyfél nem jogosult jótállásra, ha a hiba a vevő felé történő kockázatátruházás utáni külső körülmények miatt következett be.

6. Elállási jog és visszafizetés

Az Ügyfél a termékről a SOLA-tól történő kézbesítés dátumától számított 14 naptári napon belül bármiféle indoklás nélkül visszavonhatja a Vásárlási Szerződést. Ezt úgy teheti meg, hogy e-mailt küld a solapoint@solapoint.hu-nak, amelyben az ügyfél egyértelműen kijelenti, hogy meg kívánja szüntetni a vásárlást és felmondhatja a szerződést. Ezt a jogot csak fogyasztó státuszával rendelkező fogyasztó gyakorolhatja. Az ügyfelek nem gyakorolhatják a szerződéstől való elállási jogukat az olyan termékek tekintetében, amelyeket külön-külön állítottak elő, vagy amelyeket kifejezetten az igényeiknek megfelelően alakítottak ki. Ha az ügyfél gyakorolja elállási jogát vissza kell küldenie a terméket SOLA-nak legkésőbb tizennégy (14) nappal azután, hogy tájékoztatta a SOLA-t a határozat visszavonására. A szállítás költségeit és a szállítás során keletkező károk kockázatát az ügyfél viseli. Ha a fenti feltételek teljesülnek, a SOLA visszaadja a vételárat az ügyfélnek. Ebben az esetben az ügyfélnek visszafizetésre kerül a standard szállítási költség a megvásárolt termékeknek, ennek ellenére nem fizetik át másmilyen hozzálagos költségeket, melyek az eltérő szállítással kapcsolatosak mint a standard eljárás. A SOLA a megfelelő összeget visszaadja a fizetéshez használt eljárással. Ha a fenti feltételek nem teljesülnek, az ügyfél nem jogosult a visszatérítésre. Ilyen esetben az ügyfél dönthet úgy, hogy kérheti a termék elküldését a költségére és a SOLA-ba visszaküldött állapotban. Ellenkező esetben a SOLA megtarthatja a termékeket anélkül, hogy köteles visszatérítést nyújtani az ügyfélnek. Az Ügyfélnek nincs joga kicserélni a megvásárolt árut más árukkal.

7. Adatvédelmi nyilatkozat

A SOLA Switzerland EU s.r.o. társaság; székhelye: Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika, statisztikai számjegy (IČO): 46 232 184, adószám (DIČ): 2023288905, közösségi adószám (IČ DPH): SK2023288905, a Nyitrai Járási Bíróság Cégjegyzékében nyilvántartva, betét száma: 29318/N (a továbbiakban „a weboldal üzemeltetője“; „Sola“ vagy „üzemeltető“) tudatában van a személyes adatok kezelésével járó felelősségnek és az alábbi adatvédelmi nyilatkozat arra szolgál, hogy áttekintése legyen a felhasználónak, hogy mi történik az adataival és milyen adatvédelmet biztosít a weboldal üzemeltetője.

7.1 A személyes adatok védelmének tárgya

A vásárláshoz szabadon kialakíthat egy ügyfélfiókot. Ez az ügyfélfiók olyan személyen információkat tartalmaz, mint például a név, cím vagy e-mail cím. Az adatok az adatbázisunkban vannak elmentve a későbbi bejelentkezés megvalósításához. Ez a nyilatkozat azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket az ügyfél a www.solapoint.hu portálon megadott a kommunikáció során és információt nyújt a személyes adatok felhasználásáról.

7.2 Személyes adatok és felhasználásuk

Az adatok az adatbázisunkban kerülnek elmentésre későbbi felhasználásra. Ezen kívül automatikusan elmentésre kerülnek a naplójába azok a fájlok is, amelyeket a weboldal látogatása során kapunk a böngészőből (böngésző, Chrome, Firefox, Safari, stb.) Ez azt jelenti, hogy az IP címe ismert és a számítógépén cookies fájlok jönnek létre. A cookie fájl lehetővé teszi, hogy a megrendelése helyesen kerüljön feldolgozásra, de főleg lehetővé teszi, hogy olyan termékeket ajánljunk Önnek, amelyek a legjobban érdeklik, anélkül, hogy minden látogatás során ki kelljen fejeznie az érdeklődését.

7.3 Adatvédelem

Az adatok védelmének érdekében az ügyfélfiók jelszóval védett, aminek köszönhetően a fiókjához nincs hozzáférése idegen személyeknek. A biztonságos kapcsolatot a HTTPS biztonsági protokoll garantálja, amely védi a fiókot az idegen hozzáféréstől.

7.4 Cookies

Ezen a webhelyen a Google Analytics szolgáltatatásai használatosak, webhely elemzési szolgáltatás a Google, Inc. („Google“) szolgáltatótól. A Google Analytics úgynevezett „cookies fájlokat“ használ, amely szövegfájlok a számítógépében tárolandók és lehetővé teszik a weboldalak használatának elemzését. Egy ilyen fájl élettartama 26 hónap. Ennek a webhelynek a felhasználásáról szóló információk (az IP címet is beleértve) a cookies fájloknak köszönhetően a Google USA-ban található szervere begyűjti őket és ott elmentésre is kerülnek. A Google ezeket az információkat a weboldalak felhasználásáról szóló kiértékelésre használja fel, további szolgáltatásokra a web és az internet felhasználásáról, illetve a weboldal üzemeltetőjének készít áttekintést a weboldalon történő aktivitásokról. A Google ezeket az információkat harmadik félnek is átadhatja, amennyiben ezt törvény előírja vagy ha a harmadik fél ezeket az adatokat a Google nevében dolgozza fel. A Google semmilyen körülmények között nem rendeli hozzá az adatokhoz az IP címét. A cookies fájlok telepítését megakadályozhatja a böngésző alapbeállításaiban. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy a weboldal minden funkcióját használni tudja majd. Az adatok felhalmozását és tárolását bármikor kifogásolhatja. Fel szeretnénk hívni arra a figyelmet, hogy ez a webhely a Google Analytics azon szolgáltatásait használja, amelyek az „anonymizeIp ()“ kiterjesztéssel rendelkeznek, éppen ezért az IP címek lerövidítésre kerülnek, ezzel is kizárva a közvetlen személyes kapcsolatot. Ezenkívül még megakadályozhatja a cookies fájlok segítségével felhalmozott a weboldal használatára vonatkozó adatok tárolását (az IP címet is beleértve), amennyiben telepíti a plugin programot a böngészőjébe, amely az alábbi hivatkozásra kattintva letölthető: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout . A kifejezett hozzájárulása nélkül nem lesznek felhasználhatóak ezek az eszközök a személyes adatai begyűjtésére, harmadik személynek vagy marketing platformnak való továbbadásra.

A cookies fájlok az alábbi célokra lesznek felhasználva: a. a weboldal helyes működése és a megrendelések egyszerűsítésének érdekében (pl. a már végbevitt megrendelések mentésére, az ügyfél identifikációjára) b. reklám és marketing akciók c. a látogatottságról készített statisztikák és a weboldal felhasználásáról szóló információk begyűjtése érdekében, hogy javítani tudjuk az oldal tartalmát és felépítését.

Minden ezen a webhelyen használt cookies fájl lehet átmeneti vagy állandó formátumú. Az átmeneti cookies fájlok azonnal törlődnek, mihelyt bezárja a böngészőben a webhely ablakát. Az állandó cookies fájlok azonban tárolva vannak akkor is, amikor befejezi a webhely használatát, ezzel is biztosítja az információk tárolását, amelyek aztán megkönnyítik és felgyorsítják a szolgáltatásainkhoz és a weboldalhoz való hozzáférését. A weboldalunkon található szolgáltatások felhasználása a böngészőben történő előzetes cookies fájlokra vonatkozó beállítás nélkül úgy értelmezhető, hogy a hozzájárulását adta a cookies fájlok tárolását és az információk megőrzését illetően a webhely memóriájában. Bármelyik pillanatban leállíthatja a cookies fájlok használatát és az állandó formátumú cookies fájlokat törölheti a böngészőben található megfelelő beállításokkal. A cookies fájlok felhasználásának lehetőségeiről és módjáról részletes információkat a böngésző Súgójában talál. A cookies fájlok letiltása vagy korlátozása megakadályozhatja valamennyi a weboldalunkon található applikáció helyes működését.

7.5 Tájékoztatási kötelezettség az érintett személyekkel szemben

A Sola Schwitzerland EU s.r.o. társaság (identifikációs adatok és elérhetőség az Általános szerződési feltételek 1. bekezdésében) mint „üzemeltető”fel­dolgozza a weboldal látogatóinak, ügyfeleinek és a hírlevelek előfizetőinek személyes adatait („érintett személyek”) a 2016/679 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint („GDPR”), és a további hatályos személyes adatok védelméről szóló jogszabályok szerint, amelyek változtatják vagy kiegészítik a GDPR-t. A személyes adatok az üzemeltető nevében feldolgozásra kerülhetnek írásban megkötött szerződés alapján ugyanilyen szigorú szabályok mellett „Közvetítők” által is (jogi vagy természetes személy – vállalkozó, akik számítógépes szolgáltatásokat, adatfeldolgozási szolgáltatásokat vagy reklám és marketing szolgáltatásokat kínál). A személyes adatokat megkaphatják továbbá az üzemeltetőn és az említett közvetítőkön kívül a futárszolgálat és a postai szolgáltatók is.

A személyes adatok felhasználásának célja:

  • a vásárló identifikációja szerződő félként a e-shopon történő vásárlási szerződés végrehajtása érdekében; ügyfélfiók létrehozásának lehetővé tétele; az áru helyes kézbesítése érdekében; az előszerződés megkötése érdekében; a vásárló identifikációja a szerződés esetleges változása vagy felbontása miatt; a kérelmekre való reakciók megküldése; a már megkötött szerződéshez szóló információk vagy megjegyzések; a szerződések, számlák és egyéb dokumentumok nyilvántartása; a számviteli bizonylatok feldolgozása az adóbevalláshoz; IT támogatás a személyes adatok és megrendelések kezelésénél; az ügyfelekről szóló statisztikai információk beszerzése és feldolgozása; mindez a szerződés jogalapára hivatkozva, ahogy az egyik szerződő fél Ön, mint érintett személy, ügyfél
  • hírlevél küldése a termékeinkről, szolgáltatásainkról és kedvezményeinkről, mindez a személyes adatainak feldolgozására való hozzájárulásra alapozva
  • Törvény által megszabott kötelességek teljesítése érdekében, a Szlovák Köztársaság jogszabályaira hivatkozva
  • A Sola által kínált szolgáltatások minőségéről szóló értékelés megszerzése (Heureka portál).

Az Ön megrendelése helyes teljesítése és a szerződés betartása érdekében szükségünk van a keresztnevére, vezetéknevére, címére, e-mail címére, telefonszámára esetleg a születési évére vagy a születési dátumára. Jogi személy esetében ez a kereskedelmi név, székhely a postai irányítószámot is beleértve, statisztikai számjegy, adószám, telefonszám és e-mail cím. Amennyiben megtagadja a fentebb felsorolt adatok megadását, nem lehetséges a vásárlás megvalósítása, az áru kézbesítése és nem lehetséges bizonylatot sem kiállítani a vásárlásról. Amennyiben a hírlevelünkre szeretne feljelentkezni, csak az e-mail címét esetleg a születési dátumát fogjuk feldolgozni. Az e-mail címe kommunikációs eszközként szolgál, ami a megrendeléseit illeti. Amennyiben nálunk vásárol, az Ön adatait arra használjuk, hogy a rendelését kezeljük, védjük a jogi igényeinket és teljesítsük a törvényes kötelezettsége­inket. Az Ön kapcsolatai és más adatai alapján a személyre szabott ajánlatainkat jelenítjük meg és küldjük el Önnek. Az Ön hozzájárulásával az adatokat harmadik félnek átadjuk olyan céllal, hogy a további weboldalakról ajánlatokat lehessen meg jeleníteni, és hogy további szolgáltatásokat tudjunk hozzáférhetővé tenni. A személyes adatok feldolgozására a szerződés előkészítése vagy teljesítése, a törvényi kötelezettségek betartása, a törvényes érdekeink vagy az Ön hozzájárulása jogosít fel bennünket. A Heureka.sk portál az e-mail címeket csak addig tartja meg, amíg a cégünk regisztrálva van, vagy arra az időszakra, amíg a vásárló nem vonja vissza a hozzájárulását a személyes adatai kezelésére. Ez a lehetőség minden egyes kérdőív végén megtalálható a heureka hírportálon, illetve minden megrendelésnél. A Sola társaság a Mailchimp, Google Analytics és a Google AdWorsd applikációkat használja, amelyeknek a székhelyük egy harmadik államban helyezkedik el – USA-ban. Ezen applikációk üzemeltetői az adatvédelmi pajzs keretrendszeréhez csatlakozva („EU-U.S. Privacy shield“) megfelelő biztosítékokat nyújtanak ami a személyes adatok biztonságát illeti és garantálják, hogy a személyes adatokat a GDPR elvei alapján dolgozzák majd fel. Mint érintett személynek jogában áll a személyes adatainak feldolgozására adott hozzájárulását visszavonnia, ezután a személyes adatai törlődésre kerülnek. Joga van ingyenes információkra az elmentett személyes adatai feldolgozásáról. Továbbá az érintett jogszabály minden feltételének teljesítése mellett (i) jogában áll hozzáférni a saját személyes adataihoz, (ii) jogában áll a helytelen személyes adatokat kijavítani (iii) jogában áll a személyes adatok feldolgozásának letiltása vagy korlátozása (iv) jogában áll ellenezni a személyes adatai feldolgozását (v) jogában áll a személyes adatai törlésének kérelmezésére, főleg akkor, amikor már nem szükségesek arra a célra, amelyre a hozzájárulását adta, vagy amikor visszavonta a hozzájárulását, vagy ha nem létezik semmilyen jogi alap a személyes adatai feldolgozására, illetve ha a személyes adatait törvénytelenül használták fel. Joga van az adatok hordozhatóságára, ami annyit jelent, hogy jogában áll hozzáférnie a személyes adataihoz, amelyeket önként adott meg nekünk elektronikusan a hozzájárulásával, mégpedig strukturált, számítógéppel olvasható formátumban, ezzel kapcsolatban pedig joga van kérvényezni, hogy ezeket az adatokat megosszuk más üzemeltetővel, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Amennyiben fennáll a gyanú, hogy személyes adatai felhasználása megsérti a hatályos jogszabályokat, mint érintett személynek jogában áll panaszt tennie a felügyelő hatóságnak, amely ebben az esetben a Szlovák Köztársaság adatvédelmi hatósága (címe: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika). A fentebb említett jogokkal kapcsolatban felkereshetnek bennünket a solapoint@solapoint.hu e-mail címen vagy postai úton a SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika címen.

7.6 Az adatvédelmi nyilatkozatban történő változások

A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot az adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatásához. Amennyiben megváltoztatjuk ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, a módosított változatot a módosítás dátumával együtt nyilvánosságra hozzuk. Amennyiben bármilyen kérdése van az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, felveheti velünk a kapcsolatot a solapoint@solapoint.hu e-mail címen. Az üzenet tárgyaként az „Adatvédelmi nyilatkozat“ címszót tüntessék fel.

8. Az alternatív vitarendezési rendszer lehetőségei és feltételei

A vevőnek mint fogyasztónak (nem mint vállalkozónak) jogában áll az eladóhoz (e-mailben: solapoint@solapoint.hu) jogorvoslati kérelemmel fordulni, amennyiben nem elégedett a reklamáció módjával, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. Amennyiben az eladó ezt a kérelmet elutasítja, vagy nem válaszol rá az elküldéstől számított 30 napon belül, a vevőnek jogában áll alternatív vitarendezési eljárás kezdeményezésére a Szlovák Köztársaság 2015. évi 391 számú fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló törvényre hivatkozva, ahol a vitarendezési testület és az illetékes jogi személyek jegyzékét a 2015. évi 391 számú törvény 3§ (2) és 5§ (2) bekezdése foglalja magába. A fogyasztó online platformon is beadhatja a panaszát az alábbi linkre kattintva: https://ec.europa.eu/…ers/odr/main . Az alternatív vitarendezési eljárást kérelmezheti csak az a fogyasztó –minden olyan természetes személy, aki fogyasztóval kötött szerződés megkötése és teljesítése során nem kereskedelmi tevékenysége vagy valamely más gazdasági tevékenység körében jár el. Az alternatív vitarendezési eljárás csak a távollévők között kötött szerződés esetében alkalmazható. Az alternatív vitarendezési eljárás nem vonatkozik azokra az eljárásokra, ahol az eljárás összege nem haladja meg a 20 eurót. Az alternatív vitarendezési eljárás minden szereplője a Gazdasági Minisztérium weboldalán kerül nyilvánosságra.

9. Fizetés és tulajdonjog fenntartása

Az ügyfél köteles a megrendelt termékekért fizetni. A következő fizetési módok állnak rendelkezésre: hitelkártya / bankkártya (Visa, Mastercard, Maestro), Paypal, letét (banki átutalás). A SOLA fenntartja magának a jogot, hogy minden egyes megrendelésnél korlátozza a fenti fizetési módot, vagy kötelezze az ügyfelet más fizetési módon történő fizetésre. Ha hitelkártyával / bankkártyával fizet, a megrendelés összege a megrendelés napján kerül felszámításra. Kifizetések hitelkártyával / bankkártyával, az ügyfél megrendelésének befejezése után automatikusan átkerül a szolgáltató fizetési SOLA E-Shop-hoz. Az ügyfél a hitelkártya / bankkártya adatait biztonságos kapcsolaton keresztül közvetlenül a fizetési szolgáltató honlapján rögzíti. A SOLA elektronikus boltban nincsenek hitelkártya- és bankkártyaadatok. Ha az ügyfél úgy dönt, hogy előleget fizet(banki átutalással), a SOLA társaság küld egy e-mailt a megrendelés visszaigazolását tartalmazó banki adatokkal és a fizetési célt (rendelési szám), de ennek nincs kézbesítési jellege. A fizetési határidő 3 munkanap. Ha az ügyfél az említett időszak alatt nem fizeti meg az árut, a SOLA jogosult azonnal visszavonni a szerződést. A SOLA csak forintban történő fizetést fogad el. A SOLA nem számít fel semmilyen tranzakciós díjat. Visszatérés az ügyfelek részére kizárólag az ügyfél vagy az ügyfél által használt hitelkártya-szolgáltató által használt számlán történik. Ha egy ügyfél már nem rendelkezik számlával vagy már nem hitelkártya-szolgáltató ügyfél, akkor köteles értesíteni a SOLA-t egy új fiókról. A SOLA elegendő jogi igazolást kérhet a számla tulajdonjogáról az ügyféltől vagy a banktól. A megadás elmulasztása esetén a SOLA felszólíthatja az ügyfelet az előtörlesztési költségekre és ellensúlyozza azokat a fizetendő összeg ellenében.

10. Szállítás, tesztkövetelmény, hibajelentés és visszatérítés

Az áruk szállítása futárszolgálaton keresztül történik, a megrendelő által megjelölt címre. Számlát küldünk e-mailben vagy postai úton. Ha az árut nem lehet átadni, vagy az ügyfél megtagadja az átvételt vagy visszatartja más okból, az értesítést küldött e-mail és az azt követő ésszerű idő után, akkor SOLA felmondhatja a szerződést és kiszámlázza az ügyfélnek a problémás szállítással kapcsolatos költségeket. Ügyfél haladéktalanul kézhezvételt követően a leszállított termékeket ellenőrzi, az ellenőrzött termék esetleges hibáiról azonnal értesíti a SOLA-t, mindenről amire vonatkozik a SOLA garancia, és írásban a SOLA Svájc EU Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitra, Szlovákia, vagy e-mailben solapoint@solapoint.hu. A SOLA termékeinek visszatérése az ügyfél számláján és kockázatán történik. A megrendelő köteles az eredeti terméket az összes tartozékkal együtt a szállítási kézikönyvvel együtt, valamint a hibák részletes leírását a SOLA által megadott címre elküldeni. Ha a SOLA úgy dönt, hogy a termékeknek nincs kimutatható hibája, vagy nem tartoznak a SOLA garancia alá, a SOLA díjat számíthat fel a kényelmetlenségért, a visszatérítésért vagy a felszámolásért.

11. Felelősség

A SOLA fenntartja magának a jogot, hogy technikai változtatásokat, hibákat és hibás nyomatokat készítsen; A SOLA bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja az árakat. Ügyfél kártérítési kérelmet, kivéve a személyi sérülések, ki vannak zárva, kivéve, ha súlyos gondatlanság vagy szándékos SOLA szerződéseknél vállalkozókkal. A fogyasztói szerződések esetében a SOLA nem felelős a kisebb gondatlanságért. A fenti felelősség korlátozások nem vonatkoznak a kötelezõ felelõsség és a kötelességszegés által okozott kárért. A SOLA E-Shop hiperlinkeket használ az egyszerűbb ügyfelekhez való hozzáféréshez más weboldalakhoz. A SOLA E-Shop nem tudja teljes mértékben szerkeszteni ezen weboldalak tartalmát, és nem vállal felelősséget vagy egyéb kötelezettségeket a honlapok tartalma tekintetében.

12. Az elválaszthatóság biztosítása

Ha az Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek voltak, vagy érvénytelenek, akkor a hatályos rendelkezések és az alkalmazásukban kötött szerződések érvényességét nem érinti. Ilyen esetben az érvénytelen rendelkezést felváltják a hatályos rendelkezések, amelyek a legközelebb állnak a helyettesítendő rendelkezés jelentéséhez és céljához, és amelyek elérik a tervezett gazdasági célt.

13. Alkalmazható jog és joghatóság

A Szlovák Köztársaság jogrendje érvényes. Ez a jogválasztás csak akkor érvényes a fogyasztókra, ha nem jogfosztottak, amelyet a szokásos tartózkodási helyük szerinti ország kötelező rendelkezései biztosítanak. Az áruk nemzetközi értékesítéséről szóló szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény kizárt. Ha az ügyfél nem fogyasztó, a Nyitrai Kerületi Bíróság az illetékes bíróság.

14. Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmi szabályokat az adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.

Dátum: 01. 04. 2019
Mellékletek

A fogyasztó vételtől való elállási joga / az elállástól való jog alkalmazása (.pdf)
Szerződéstől való elállási űrlap (.pdf)
Űrlap – Termék visszaküldése (.pdf)
Reklamációs űrlap (.pdf)