INGYEN SZÁLLÍTÁS 30 000 FT FELETTI VÁSÁRLÁS ESETÉN

Általános Szerződési Feltételek (ASF)

1. Bevezető rendelkezések

1.1

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF“) szabályozzák a Sola Switzerland EU s.r.o. jogait és kötelezettségeit, székhelye: Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, azonosító száma: 46 232 184 HÉA-szám: 2023288905, HÉA-szám: SK2023288905, bejegyezve a Nyitrai Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, részleg: Sro, bejegyzés száma: Sro.29318/N (a továbbiakban: „Eladó“ vagy „Sola“) és vásárlóink között a Sola mint Eladó és a Vevő mint Vevő között az interneten keresztül megkötött adásvételi szerződésből eredő, amelynek tárgya a www.solapoint.hu weboldalon található webáruházon keresztül történő áruvásárlás. Ezen a portálon keresztül egy harmadik félnek (a továbbiakban: „Vevő“) lehetősége van arra, hogy az árukat az e-shop weboldalán megtekinthesse. Ugyanakkor a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett, és amennyiben az Eladó elfogadja a megrendelési/a­dásvételi szerződési ajánlatot, ez a személy, mint Vevő, megvásárolhatja az általa kiválasztott árut.

1.2

Az eladó elektronikus levelezési címe: solapoint@solapoint.hu. Panaszközpontjának nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig hétköznapokon 8:00–16:30 óra között, hétvégék és munkaszüneti napok kivételével. Ezek az adatok bármikor módosíthatók vagy frissíthetők a www.solapoint.hu weboldalon.

1.3

A jelen ÁSZF szabályozza a Sola Switzerland EU s.r.o., mint eladó és a fogyasztó közötti jogviszonyt, aki az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően és az ÁSZF-ben meghatározott eljárásnak megfelelően a www.solapoint.hu weboldalon kifejezi vásárlási szándékát. Az eladó és a vevő közötti, a vásárlásból, az áru átadásából, valamint az áruhiba miatti reklamációból eredő jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályainak rendelkezései, különösen a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyve és a Szlovák Köztársaság Kereskedelmi Törvénykönyve irányadóak, azok tartalmától és az adásvételben részt vevő felektől függően. Az Eladó és a Fogyasztó közötti kölcsönös kapcsolatokra az ÁSZF 5. pontjában adott, a www.solapoint.hu webáruházra vonatkozó panaszeljárás (a továbbiakban: „Panaszeljárás“) az irányadó.

1.4

Adásvételi szerződés: az eladó és a fogyasztó közötti szerződés, amelynek tárgya a www.solapoint.hu oldalon bemutatott áruk megvásárlása, és amely a 2. és azt követő cikkek szerint jött létre. ÁSZF SZERINT.

1.5

Az ÁSZF és a fogyasztói jogokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései nem vonatkoznak azokra a vásárlókra, akik nem minősülnek fogyasztónak a 250/2007. sz. törvény értelmében, vagy akik az árut üzleti célból és nem személyes fogyasztás céljából vásárolják, valamint azokra a vásárlókra, akiknek " NAGYKERESKEDELMI " státuszt adtak. Ezt a személyt nem illetik meg a vonatkozó jogszabályok szerinti fogyasztói jogok. Az áru hibájáért való felelősségre, valamint az Eladó és a nem fogyasztónak minősülő Vevő közötti kölcsönös viszonyra ebben az esetben a Szlovák Köztársaság Kereskedelmi Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók.

1.6

A vásárlási portálon bemutatott áruk adatait (különösen az ár, méret, készlet) az Eladó nem frissíti online minden pillanatban. Ezek az adatok a bevásárló portálon található árukra vonatkozóan nem mindig lehetnek a tényleges helyzethez képest pontosak és teljesek. Az e-shopon keresztül értékesített árukat mindig az Eladó aktuális készletei korlátozzák, és az áru utánrendelése és/vagy kiszállítása a már elfogyott áruk után nem lehetséges. Bizonyos esetekben az Eladó nem tudja a termékeket vagy az azokkal egyenértékű termékeket a termékhez és az árhoz képest ésszerű időben és mennyiségben leszállítani, különösen, ha az ÁSZF 2.15. cikke szerinti kivételes eset áll fenn. A szállítás lehetetlenné válásának ilyen rendkívüli eseményéről a Vevőt minden esetben megfelelő módon tájékoztatni kell, és megkötött szerződés esetén mindkét félnek joga van elállni a szerződéstől.

2. Árurendelés / adásvételi szerződés / szerződéskötésre irányuló cselekmények

2.1

Az áruvásárlás a vevő által az eladó webáruházában leadott és elküldött megrendeléssel történik, azzal, hogy a vevő megrendelését az eladónak az ÁSZF szerint jóvá kell hagynia, ellenkező esetben a szerződéses kapcsolat nem jön létre. Amennyiben a megrendelést az Eladó az ÁSZF-nek megfelelően jóváhagyja, az Eladó a megrendelt árut az ÁSZF 4.1. pontja szerinti szállítási határidőn belül kiszállítja. A Vevő a megrendelés elküldését megelőzően tájékoztatást és információt kap az e-shopban, valamint az ÁSZF-ban külön előírásoknak megfelelően, különösen a 102/2014. sz. törvény 3. §-a alapján. A megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy tájékoztatták arról, hogy a megrendelés leadásával és a megrendelés részeként a megrendelt áru értékének fizetési kötelezettsége keletkezik.

2.2

Az e-shopban történő aktív vásárláshoz, illetve az eladó reklám- és versenytevéke­nységében való részvételhez a vevőnek regisztrálnia kell a www.solapoint.hu oldalon a portál regisztrációs részében. A vásárlói regisztráció a kiválasztási folyamat előtt vagy közben is elvégezhető. A regisztrációs adatlapot kitöltő személy köteles kitölteni az adatokat a regisztrációs lap kötelező mezői alapján. A regisztrációs űrlap kitöltésével a Vevő kijelenti, hogy a személyes adatainak a jelen ÁSZF 7. és azt követő cikkei szerinti kezeléséről tájékoztatták. A Vevő köteles ezeket az adatokat változás esetén a megrendelés elküldésekor haladéktalanul frissíteni a portálon, mivel azok helyessége, valódisága és időszerűsége befolyásolja az áru Vevő részére történő kiszállítását A regisztrációs űrlapon kötelezően kitöltendő mezőket „*“ jelöli. A Vevő köteles helyes, teljes és valós adatokat megadni. A vállalt kötelezettségek vevő általi elmulasztása a vevő hátrányára értelmezendő. A sikeres regisztrációs folyamat egy belépési név és jelszó megadásával zárul le, ezeket az adatokat a Vevő külön e-mailben kapja meg. A Vevő köteles a regisztráció során a generált hozzáférési nevet és jelszót biztonságos helyen megőrizni, és oly módon óvni, hogy azokkal visszaélni ne lehessen.

2.3

A vásárló megnézi az árut, és a termékmenüben felsorolt termékkategóriák szerint választja ki, illetve a megjelenített termékre kattintva. Az áruk esetében a vásárló kiválasztja az adatokat a közzétett rendelési információknak megfelelően, és a „Kosárba helyezés” gombra kattintva hozzáadja az árut a megrendeléséhez.

2.4

A vevői megrendelés létrehozásának folyamata 5 lépésből áll: (a) egy termék kiválasztása és a „Kosárba helyezés“ gombra kattintás (b) a kosár tartalmának megjelenítése a kosár ikon gombra kattintva, majd a kedvezménykód alkalmazásának lehetősége és a „Tovább a pénztárhoz“ gombra kattintás © szállítási cím megadása és a „Tovább a szállításhoz és fizetéshez“ gombra kattintás, d) a szállítási és fizetési mód kiválasztása és a „Tovább a megrendelés összesítésére“ gombra kattintás, e) a megrendelés részleteinek összegzése, az „ÁSZF elolvasása“ jelölőnégyzet bejelölése és a " Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" gombra kattintás.

2.5

A vevő minden egyes lépésben követi a navigációs utasításokat. A Vevő köteles megadni a szükséges teljes, valós és helyes adatokat az áru helyes kiszállításához. A Vevő köteles ellenőrizni a kiválasztott adatok és információk pontosságát az áru megrendelése során, mielőtt azokat véglegesen elküldi az Eladónak.

2.6

A Vevő megrendelésében, egyéb dokumentumban, üzenetben vagy e-mailben feltüntetett, a jelen ÁSZF-ekkel ellentétes egyéb feltételeinek alkalmazása kifejezetten kizárt.

2.7

A Vevő megrendelése akkor minősül elküldöttnek, ha az Eladó a megrendelést megkapta, és tartalmazza az összes szükséges adatot – a megrendelt áru nevét, mennyiségét, árát, szállítási, számlázási címét, és a Vevő e-mail és telefonos elérhetőségét.

2.8

Mielőtt a Vevő elküldi a megrendelést az Eladónak, minden esetben köteles rákattintani és megerősíteni, hogy a Vevő elolvasta és megismerte az Eladó érvényes ÁSZF-it. A Vevő általi megrendelés kiállításának és elküldésének folyamata e művelet végrehajtása nélkül nem fejezhető be. Minden megrendeléshez egy regisztrációs szám tartozik. Az Eladóval való kommunikáció során és fizetéskor a Vevőnek a rendelési számot is meg kell adnia.

2.9

A vevő a megrendelést az e-shopon keresztül küldi el az eladónak. Ez a megrendelés a Vevő ajánlata az adásvételi szerződés megkötésére a jelen ÁSZF feltételei szerint. A megrendelést az Eladónak az Eladóhoz való kézbesítéstől számított 15 napon belül kell elfogadnia. Azzal, hogy a Vevő a megrendelést a vásárlási portálon keresztül elküldi az Eladónak, kifejezi azon akaratát, hogy a megadott időtartam alatt a megrendeléséhez kötelezve, az általa kiválasztott árut a vételáron, az ÁSZF feltételeinek megfelelően, az Eladó általi elfogadásra figyelemmel megvásárolja és átveszi. A megrendelés kézbesítését követően az Eladó haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolja a Vevő megrendelésének elfogadását. Az Eladónak jogában áll visszautasítani a Vevő megrendelését abban az esetben, ha a Vevő téves, hiányos vagy valótlan adatokat ad meg, ha az árut Vevőn kívüli személynek szállítják ki vagy kézbesítik, ha az áru nem áll rendelkezésre, vagy egyéb más okokból.

2.10

Ha az Eladó a megrendelést nem utasítja vissza a 2.9. pont szerint, az Eladó a megrendelés feldolgozását követően haladéktalanul elküldi a Vevő által megadott e-mail címre a megrendelés elfogadását, amely tartalmazza a megrendelés számát, az áru megnevezését és specifikációját, az áru árát és a szállítási költséget (postaköltséget), a fizetési módot, az áru szállítási helyének adatait, illetve adott esetben egyéb információkat. Az elfogadó e-mail kézhezvételével az adásvételi szerződés létrejön. A vevő megrendelése archiválásra kerül a Megrendelések részlegben is, amelyhez a vevő csak bejelentkezés után férhet hozzá.

Az eladó a felek megállapodása és a jelen ÁSZF alapján köteles az elfogadott megrendelést az ÁSZF 4.1. pontja szerinti határidőn belül teljesíteni. A megrendelés elfogadásáról szóló e-mailben a Vevő részére egyidejűleg megküldésre kerülnek a jogszabályban előírt fogyasztói információk, A fogyasztó vételtől való elállási joga (PDF), az Szerződéstől való elállási űrlap (PDF), vagy az e-mailben található link, amely ezen információkhoz és dokumentumokhoz vezet. Az e-mailben található link aktiválásával az információk és dokumentumok megjelennek a vevő számára, és a vevőnek joga van elmenteni azokat.

2.11

A Vevő a megrendelést az Eladóhoz eljuttatott e-mailben is lemondhatja, amennyiben a lemondás azelőtt érkezik meg az Eladóhoz, hogy az Eladó az ÁSZF-nek megfelelően elvégezné a megrendelés elfogadását. A megrendelés Eladó általi elfogadására nyitva álló határidő lejárta automatikusan a megrendelés törlését vonja maga után. A megrendelés az ÁSZF szerinti egyéb esetekben is törlésre kerül.

2.12

A megrendelés/fel­tételek változása: Ha az Eladó nem tudja teljes egészében elfogadni a Vevő megrendelését (pl. 4 tételből 1 nem lesz elérhető), vagy ha az Eladó más okból változtatni kíván rajta, vagy a szállítási feltételeket kívánja módosítani, a Vevőt e-mailben vagy más megfelelő módon értesítjük. Egyúttal felkérjük a Vevőt, hogy fejezze ki hozzájárulását, hogy egyetért-e vagy sem a módosítással. A Vevő köteles hozzájárulását kifejezni, hogy egyetért-e vagy nem a javasolt módosításról szóló értesítéstől számított 2 napon belül. Ezalatt az idő alatt a Vevő megrendeléséből a rendelkezésre álló tételek lefoglalásra kerülnek a vevő számára. A felek közötti szerződéses kapcsolat csak akkor jön létre, ha a Vevő elfogadja az Eladó által javasolt módosítást. Amennyiben a Vevő a fent említett határidőn belül a fent említett módon nem fogadja el a módosítást, a Vevő megrendelése teljes egészében törültnek tekintendő, és az Eladó módosító javaslatát a Vevő a fent említett határidő lejártával nem elfogadottnak tekinti.

2.13

Az Eladó és a Vevő közötti adásvételi szerződés azáltal jön létre, hogy az Eladó elfogadja a Vevő megrendelését, vagy a Vevő elfogadja a megrendelésnek az Eladó által javasolt és a Vevő által végrehajtott módosítását. Az adásvételi szerződésből ered az Eladó kötelezettsége a Vásárolt dolog Vevő részére történő átadására és az ÁSZF szerinti kötelezettségek teljesítése. A Vevő köteles a megkötött szerződésből a vétel tárgyát átvenni, az érte megállapított vételárat az Eladónak megfizetni, valamint a szerződésből és az ÁSZF-ből eredő kötelezettségeit teljesíteni. Az Eladó az átvett megrendelést az ÁSZF 4.1. pontja szerinti határidőn belül teljesíti.

2.14

Különleges esetekben és az elfogadás elküldése előtt az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Vevőtől további szükséges dokumentumok, adatok benyújtását kérje, vagy a Vevő személyes adatainak, e-mail címének vagy telefonszámának pontosságát ellenőrizze. A Vevő megrendelésének jellegétől függően az Eladó mindig jogosult arra, hogy a Vevőtől a megrendelés vagy a Vevő személyazonos­ságának további jóváhagyását kérje megfelelő módon, például írásban, e-mailben, SMS-ben vagy telefonon. Ha a Vevő nem adja meg a kiegészítő felhatalmazást az Eladó által kért módon és határidőn belül, a megrendelés (elfogadás előtt) vagy az adásvételi szerződés (elfogadás után) e határidő lejártával eleve érvénytelenítés­re kerül.

2.15

Ha az Eladó a szerződés megkötése előtt vagy után nyomdai, rendszer-, emberi, szállítói vagy egyéb hibát fedez fel az áruval, annak a rendelkezésével, a mennyiséggel vagy a szállítási lehetőségekkel kapcsolatban, valamint, ha az áru nincs készleten, nem áll rendelkezésre, vagy ha az árut nem tudja a Vevőnek a megállapodás szerinti határidőn belül vagy nagyobb erő miatt leszállítani, az Eladó erről a tényről tájékoztatja a Vevőt. Ezen rendkívüli esetek bármelyikében mind az Eladó, mind a Vevő jogosult a szerződés megkötése előtt elállni/lemondani (Vevő) vagy visszautasítani (Eladó) megrendelését. Ha ilyen rendkívüli körülmény a szerződés megkötése után következik be, az Eladó jogosult elállni a szerződéstől mindaddig, amíg az árut a Vevőnek le nem szállítják. Ilyen rendkívüli körülmény bekövetkezése esetén a Vevő szintén jogosult az ÁSZF és a törvények szerint elállni az adásvételi szerződéstől. Amennyiben a Vevő a vételárat már megfizette, azt a jogszabályoknak és az ÁSZF-nek megfelelően visszatérítik a Vevőnek. Az Eladó jogosult továbbá egyoldalúan elállni a szerződéstől és/vagy nem átadni az árut a Vevőnek, ha az Eladó tudomására jut, hogy a Vevővel, az árut átvevő személlyel kapcsolatban helytelen, hiányos vagy hamis információk merülnek fel, vagy ha az Eladóval kommunikáló személy magatartása miatt (pl. csalárd tevékenység) fennáll az Eladónak okozott kár veszélye.

2.16

A vevő jogosult a szerződés megkötésétől az áru átadásáig tartó időszakban egyoldalúan elállni a szerződéstől. A vevőnek az áru átvételét követő elállási lehetőségeit az ÁSZF és a jogszabályok határozzák meg. Az ÁSZF-hez mellékeljük a fogyasztó elállási jogának gyakorlására vonatkozó útmutatót, valamint a Fogyasztói elállási nyilatkozat mintát is. Ezek a dokumentumok letölthetők az alábbi Címről/Linkről. Az Eladó a fogyasztó elállási jogának gyakorlásáról szóló útmutatót, valamint a fogyasztó elállási nyilatkozatának mintáját az áru átadásakor, a szerződés megkötésekor a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a fogyasztónak.

2.17

Sem a Vevő, sem az Eladó nem jogosult a kölcsönös kapcsolatokból eredő követelést harmadik félre engedményezni.

2.18

A megrendelés elküldése előtt a Vevő jogosult a jelen ÁSZF 2. és 3. cikkében leírt cselekményeket elvégezni és a műszaki eszközöket használni a szerződés megkötése, a műszaki hibák feltárása vagy kijavítása céljából.

3. Vételár és fizetési feltételek

3.1

A Vevő köteles megfizetni az Eladónak az áru vételárát és a szállítási díjat az Eladó által elfogadott megrendelés (megkötött szerződés) alapján. A megrendelés létrehozásakor ezek a tételek összesítve is szerepelnek (az áru és a szállítás árának összege). A portálon a termék ára az ÁFA-val együtt van feltüntetve, kivéve, ha szerepel, hogy ÁFA nélküli árról van szó. Az ÁFA a termék és szolgáltatások szállításakor a jogszabályoknak megfelelően alkalmazandó.

3.2

Az áru vételára nem tartalmazza a vételár megfizetésének bankköltségét, az áru szállításának költségét, az utánvét költségét, a megvásárolt áru ÁSZF 4. pontja szerinti kiszállításának költségét, az elektronikus kommunikációs eszközök használatának költségét. Ezeket a díjakat és költségeket a Vevőnek kell kifizetnie, kivéve, ha az alábbiakban másként nincs meghatározva. Külföldről történő fizetés esetén a vevő, mint fizető fél köteles viselni bankja díjait és egyéb díjakat, különösen a levelező bankok és a kedvezményezett bankjának díjait.

3.3

Az ár változhat az Eladó rendszerében található vagy az áruk vásárlási portálon közzétett árat érintő nyilvánvaló nyomdai vagy egyéb hiba miatt. Mind a Vevő, mind az Eladó jogosult a megrendelést törölni vagy az adásvételi szerződéstől elállni (az áru átvételének pillanatáig), ha a Vevőt értesítik arról, hogy az áru árát érintő nyilvánvaló nyomdai vagy egyéb hiba miatt megváltozott a vételár.

3.4

A vételár fizetési módja, az áru szállítási költsége (a fizetési módot a vásárló a vásárlási portálon történő árurendelés során választja ki, és a megrendelésben a költségkalkulá­cióval együtt feltünteti):

  • Fizetőkártya – fizetés a VUB eCard szolgáltatáson keresztül. Azonnali online fizetés bankkártyával. A vásárlót átirányítjuk a fizetési átjáróra,
  • PayPal – fizetés PayPal-on keresztül. Azonnali online fizetés az interneten keresztül történő fizetéssel. A vásárlót átirányítjuk a fizetési átjáróra.

Fizetéskor a vevő rendelési számát változó szimbólumként kell feltüntetni. A Vevő által a fizetés során helytelenül megadott változó szimbólum a vételár helytelen elszámolását eredményezi, és a Vevő viseli az ezzel kapcsolatos összes kockázatot, és a Vevő fizetési kötelezettségével késedelembe esik.

3.5

A vételár lejárata: Készpénzfizetés esetén a vásárlónak legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül kötelessége kifizetni a vásárló által elfogadott vételárat és a szállítási költségeket a termék átvétele előtt a 3. cikk szerinti módon, ellenkező esetben a megrendelést törölni fogják; a vásárló jogosult a megrendelés kiállításakor és elküldésének időpontjában fizetni a vásárló számára, a fizetést előlegként az áru és a szállítási költségek vételáraként értelmezik, azonban a vásárlónak azt javasolják, hogy csak a megrendelés elfogadása után (az adásvételi szerződés megkötése) fizessen; készpénzfizetés esetén a szállításkor való fizetésnél a vásárlónak a termék átvételekor kell kifizetnie a vételárat és a szállítási költségeket.

Az átvételkor történő fizetés (utánvétes fizetés) 350 Ft-ba kerül. Az előre történő fizetés (bankkártyával történő fizetés) DÍJMENTES.

3.6

A vételár és a szállítási költségek vevő általi megfizetésére vonatkozó bankköltségeket a vevő és a vevő bankja közötti szerződés szabályozza. Felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy az áru szállítási költségeire vonatkozó információk a megrendelési folyamat során egyértelműen feltüntetésre kerülnek, és a fuvarozó/szállítási szolgáltatás/szá­llítási mód kiválasztásától függenek. Az elektronikus kommunikációs eszközök használatának költségeit a Vevő és az internetkapcsolat-szolgáltatója vagy adott esetben az elektronikus kommunikációs szolgáltatója közötti szerződés szabályozza.

3.7

Az Eladó a számlát a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályainak megfelelően állítja ki és adja át a Vevőnek. A megrendelés elküldésével a Vevő beleegyezik, hogy a számlát az áruval együtt küldik el, vagy elektronikus úton bocsátják a Vevő rendelkezésére. Ha a számlát az áruval együtt küldik, a számla egyben a szállítólevél és a jótállási levél is, kivéve, ha külön jótállási levelet küldenek. A külön átadott jótállási levelet az Eladó a Vevő kérésére a Sola üzletben az áru Vevő részére történő átadásától számított 7 napon belül igazolhatja.

3.8

A megkötött szerződéstől való elállás a jogszabályoknak és az ÁSZF-nek megfelelően történik. Ha a vételárat a szerződés megkötése előtt megfizették, és a szerződés megkötésére a Vevő megrendelésének kézbesítésétől számított 15 napon belül sem kerül sor, a vételárat a Vevőnek legkésőbb a Vevő megrendelésének kézbesítésétől számított 30 napon belül, vagy a Vevő megrendelésének elutasításától vagy a megrendelés törlésétől számított 15 napon belül – attól függően, hogy melyik a korábbi időpont – vissza kell fizetni. A vételár visszatérítése arra a számlára történik, amelyről a fizetés beérkezett, vagy a felek által elfogadott bármely más módon. A kifizetett vételár visszatérítése előtt, kétség esetén az Eladó jogosult a Vevőtől annak igazolását kérni, hogy ő a számla tulajdonosa és/vagy a pénz beérkezésének jogosságát igazolja. pénzeszközök. Ha az Eladó köteles a Vevőnek a vételárat visszatéríteni, és az Árut már leszállították a Vevőnek, az Eladó a Vevőnek a vételárat az Áru Eladóhoz történő visszaküldésekor visszatéríti a Vevőnek.

4. Az áru szállítása, szállítási feltételek és szállítási költségek

4.1

Az Eladó az árut a Vevőnek a Vevő által a megrendelés leadásakor megadott címre (kizárólag az Európai Unió országainak területén) és kizárólag a Vevőként megjelölt személy részére szállítja. Az áru Vevőtől eltérő személy részére történő szállítása vagy átadása az Eladó külön előzetes írásbeli hozzájárulása és az Eladó által előírt dokumentumok nélkül nem lehetséges. Emiatt elengedhetetlen, hogy a Vevő az Áru megrendelésekor helyesen adja meg azonosító adatait, valamint az Áru kiszállításának adatait. Az áruknak az EU-n kívülre vagy más személynek történő szállítása az áru átvételére vonatkozó felhatalmazás nélkül nem lehetséges. A kézbesítő jogosult megfelelő eszközökkel meggyőződni és ellenőrizni az átvevő személlyel, hogy az adott személy a Vevő, és hogy jogosult-e az áru átvételére. Ha a körülmények úgy kívánják, az eladó és a vevő megállapodhatnak a szállítási határidő meghosszabbításáról vagy azonos minőségű és árú helyettesítő teljesítésről. A kézbesítésért a harmadik fél postai és futárszolgálat, valamint a DPD szolgáltatásai felelősek.

Az áru átvételekor (utánvét) történő fizetés csak akkor lehetséges, ha a Packeta Slovakia s. r. o.-n keresztül történő szállítást vagy futárral történő szállítást választja, ha a vásárlás nem haladja meg a 70.000,– Ft-ot.

4.2

Az áru átadása a vevőnek csak akkor lehetséges, ha a vételárat és a szállított áru szállítási díját kifizették. Ellenkező esetben az Eladó vagy a fuvarozó/szállítási megbízott jogosult az árut nem szállítani, és az Eladó nem esik szállítási késedelembe. A vevő köteles az árut a fuvarozótól/szá­llítótól az Eladó által elfogadott megrendelés keretében szabályszerűen átvenni. A Vevő az áru tulajdonjogát csak az áru vételárának, a fuvardíjnak és az áru utólagos átvételének kifizetésével szerzi meg.

4.3

Az áru szállítási módját a vevő az e-shopban választja ki az eladó által felkínált lehetőségek közül az áru megrendelése során.

4.4

Bizonyos esetekben az Eladó jogosult az áru szállítási módját a megrendelés elfogadása előtt más szállítási módra változtatni. Ebben az esetben a Vevőt írásban tájékoztatja erről a tényről, javaslatot tesz a megrendelés módosítására, a szerződés feltételeire az ÁSZF 2. cikke szerint, és tájékoztatja a szállítási költségek változásáról. A szállítási költségeknek a szállítási mód megváltozása miatti változása nem lehet a Vevő számára hátrányos.

4.5

Az Eladó, a szállító cég vagy a kézbesítő szolgálat jogosult az áru átvételét a Vevőnek e-mailben, SMS-ben vagy más megfelelő formában (pl. telefonon) bejelenteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó a Vevő ezen adatait átadja a szállítmányozó/szá­llító cégnek vagy a kézbesítőszol­gálatnak. A Vevő köteles az általa megadott címen elérhetővé válni az áru bejelentett átadásának időpontjában.

4.6

Az áru átvételekor a vevő köteles személyazonosságát a fuvarozónak érvényes személyazonosító okmányokkal (személyi igazolvány vagy útlevél) kérés nélkül igazolni. Ezekből az okmányokból ki kell derülnie a vevő személyazonos­ságának, illetve alkoholos italok rendelése esetén életkorának, valamint az áru átvételére való jogosultságának. Ellenkező esetben az árut az eladó/fuvarozó nem adhatja át.

4.7

Ha a Vevő indokolatlanul megtagadja az áru átvételét, vagy ismételten elmulasztja annak átvételét, az Eladó jogosult az ezzel kapcsolatban felmerült összes költséget a Vevővel szemben érvényesíteni.

4.8

Az Eladó jogosult egyoldalúan és saját belátása szerint belsőleg meghatározni a megrendelés azon értékét, amelynél a Vevő már nem fizeti meg az áru szállítási árát. A szállítási ár Vevő általi megfizetésének vagy meg nem fizetésének tényét a megrendelésben fel kell tüntetni a www.solapoint.hu oldalon.

4.9

Az áru átvételekor a vevő köteles ellenőrizni a küldeményt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a küldemény csomagolása nem sérült-e meg, és hogy a küldeményt hiánytalanul kézbesítették-e, különös tekintettel a csomagok/külde­mények számára. Amennyiben a küldeménnyel és az áruval kapcsolatban bármilyen nyilvánvaló hibát találnak, a Vevőnek ajánlott mind a fuvarozót, mind az Eladót azonnal értesíteni e-mailben vagy más megfelelő módon. A később bejelentett hibák és sérülések, illetve az áru átvételekor észlelhető, a szállított mennyiséggel és minőséggel kapcsolatos reklamációk esetén az áru szabályos szállítását feltételezni kell, hacsak az ellenkezőjét nem bizonyítják.

4.10

A Vevő köteles az Eladót e-mailben vagy más megfelelő módon értesíteni az Árukban bekövetkezett bármilyen kárról.

4.11

Az Eladó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Vevőt az áru leszállításának lehetetlenségéről, felsőbb erő vagy olyan okok esetén, amelyekért az Eladó vagy a szállító/szállító nem felelős. Ebben az esetben az Eladó köteles a Fogyasztónak alternatív teljesítést felajánlani vagy biztosítani, és az ÁSZF és a jogszabályok szerint eljárni.

4.12

Az áru személyes átvétele a Sola üzletben csak akkor lehetséges, ha a megrendelt áru az üzletben rendelkezésre áll. A megrendelt árut legkésőbb 5 munkanapon belül kell átvenni. A Sola áruházakba történő kiszállítás nem lehetséges. A vevő köteles az áru nyilvánvaló hibáit azonnal reklamálni.

5. Jótállás, reklamációs feltételek és reklamációs eljárás

Reklamációs űrlap

5.1

Ez a pont rendelkezései nem vonatkoznak a nem fogyasztó vevőre, illetve azokra a személyekre, akik az árut üzleti célból és nem természetes személyek személyes fogyasztására vásárolják; az áru hibájáért való felelősségre ebben az esetben a 422. és azt követő szakaszok rendelkezései vonatkoznak. Kereskedelmi törvénykönyv. Az Eladó a fogyasztói panaszokat a Szlovák Köztársaság jogszabályainak, különösen a 250/2007 sz. törvénynek megfelelően kezeli. módosított változatának, a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvének és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

5.2

A polgári jogi jogviszony alapján vásárolt áruk esetében a jótállási idő a Szlovák Köztársaság jogszabályai szerint általában 24 hónap, kivéve, ha a Szlovák Köztársaság jogszabályai bizonyos árutípusok esetében rövidebb időtartamot írnak elő. A jótállási idő az áru vevő általi átvételének időpontjától kezdődik. Az Eladó az áru hibáiért a Vevő-fogyasztóval szemben a Polgári Törvénykönyvnek az eladható dolog hibájáért való felelősségről szóló rendelkezései szerint felel.

5.3

A jótállási időszak időtartama a Szlovák Köztársaság jogszabályain alapul. Ha az eladott termék, annak csomagolása vagy a hozzá csatolt használati utasítás rendelkezik a használatra vonatkozó határidővel, a jótállási idő nem jár le ezen időszak lejárta előtt.

5.4

A garancia nem terjed ki a következő hibákra és károkra: a szokásos elhasználódás, a vevő vagy harmadik fél által az áru átvételét követően végzett tevékenységek, szakszerűtlen, gondatlan kezelés, túlzott terhelés, mechanikai sérülés vagy kopás, az áru használati utasításaitól vagy rendeltetésétől eltérő használat, illetve a használatra, karbantartásra vagy tárolásra vonatkozó szabályok be nem tartása, természeti katasztrófák, szakszerűtlen vagy szakszerűtlen összeszerelés vagy telepítés, illetve tárolás.

5.5

A vevő reklamálhat: személyesen a Sola üzletben az áru és a vásárlást igazoló bizonylat bemutatásával, illetve az áru és a többi szükséges dokumentum (különösen a vásárlást igazoló bizonylat) elküldésével a Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre címre.

5.6

A vevőnek a reklamált áruhoz csatolnia kell a vásárlási dokumentum olvasható eredeti példányát vagy másolatát, és részletesen meg kell adnia a hiba leírását és a hiba külső megjelenési módját. Az árut tiszta állapotban és az áruhoz mellékelt tartozékokkal együtt kell leszállítani.

5.7

Az Eladó a reklamáció benyújtásakor nyugtát állít ki a Fogyasztónak. A reklamáció elbírálása az áru bemutatása vagy a vásárlást igazoló bizonylat másolatának bemutatása nélkül nem lehetséges.

5.8

Az Eladó a fogyasztói panaszokat a Szlovák Köztársaság jogszabályainak, különösen a 250/2007. sz. törvénynek megfelelően kezeli. a Szlovák Köztársaság módosított Polgári Törvénykönyvével és a vonatkozó jogszabályokkal. Ha a hiba elhárítható, a vevőnek joga van ahhoz, hogy a hibát térítésmentesen, időben és megfelelő módon eltávolíttassa. Az Eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani. A vevő a hiba eltávolítása helyett követelheti a dolog kicserélését, vagy ha a hiba csak a dolog egy részét érinti, a rész kicserélését, ha ez nem jár az Eladó számára az áru árához vagy a hiba súlyosságához képest aránytalan költséggel. Az eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás dolgot egy hibátlanra, ha ez nem okoz komoly kellemetlenséget a vevőnek. Ha olyan hiba áll fenn, amely nem orvosolható, és amely megakadályozza a dolog hibátlan dologként való rendeltetésszerű használatát, a vevőnek joga van a dolog kicserélésére vagy a szerződéstől való elállásra. Ugyanezek a jogok illetik meg a vevőt, ha a hiba orvosolható, de a vevő a kijavítást követően a hiba megismétlődése vagy a hibák nagyobb száma miatt nem tudja a dolgot megfelelően használni. Egyéb javíthatatlan hiba esetén a vevő jogosult a dolog árából ésszerű árengedményre.

5.9

Az Eladó a fogyasztóvédelmi törvénynek és jogszabályoknak megfelelően legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül köteles a panasz kezeléséről igazolást kiállítani. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a reklamációról és a reklamáció kezeléséről szóló bizonylatot a jogszabályoknak megfelelően kell a Vevőnek átadni. A reklamációs eljárás végén, valamint az Eladó kérésére a Vevő köteles a reklamált árut 15 napon belül átvenni az Eladótól, amennyiben a reklamáció rendezése javítás, árengedmény, árucsere (új áru) vagy a reklamáció elutasítása útján történt. A fogyasztói panaszokat és reklamációkat az Eladó székhelyének címére lehet címezni.

5.10

Ha a Vevő a reklamáció feldolgozását követő 30 napon belül sem veszi át a terméket, vagy az áru ismételt átvételének időpontjától számított 30 napon belül, vagy az Eladónak a reklamációs eljárás lezárását követően a Vevő által megadott elérhetőségi címre küldött felhívását követően ugyanezen időtartamon belül sem veszi át az árut, az Eladó jogosult a Vevőtől a jogszabályoknak megfelelően a tárolás minden egyes napjára 0,20 € megfizetését követelni.

6. Az áru visszaküldése – elállás a szerződéstől

Űrlap – Termék visszaküldése

6.1

A fogyasztónak a szerződéstől való elállási jogára vonatkozó utasítások / a szerződéstől való elállási jog gyakorlása.

A vevőnek 14 napon belül joga van indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő 14 nappal azt követően jár le, hogy a Vevő vagy a Vevő által kijelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – átvette az árut. Ha az árukat külön-külön szállítják, az elállási határidő 14 nappal azt követően jár le, hogy a vevő vagy az általa kijelölt személy – a fuvarozó kivételével – átvette az utoljára szállított árukat. Az elállási jog gyakorlása esetén a vevőnek egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton küldött levélben) tájékoztatnia kell az Eladót a Sola Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Szlovák Köztársaság, címére küldött elállási szándékáról. Ehhez a Vevő használhatja az Eladó honlapján (webáruház) elérhető Szerződéstől való elállási űrlap. Az elállási határidő megmarad, ha a Vevő az elállási határidő lejárta előtt értesítést küld az elállási jog gyakorlásáról. A további feltételeket a 102/2014. sz. törvény szabályozza. A szerződéstől való elálláskor az Eladó köteles a Vevőnek visszafizetni minden olyan kifizetést, amelyet az Eladó a törvény alapján köteles visszafizetni. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, ha a vevő az eladó által felajánlott legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A kifizetéseket az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor az Eladó megkapta a Vevőnek a jelen szerződéstől való elállásról szóló értesítését, az Eladónak vissza kell térítenie a Vevőnek. A visszatérítés ugyanolyan módon történik, mint ahogyan a Vevő az eredeti kifizetést teljesítette (kivéve, ha kifejezetten másként állapodtak meg, és további díjak felszámítása nélkül). A megvásárolt áruk kifizetése csak a visszaküldött áruknak az Eladó székhelyére történő visszaszállítá­sakor, vagy a visszaküldésről szóló postai igazolás bemutatásakor történik meg a Vevő részére, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb. Az árut legkésőbb az elállási jog gyakorlásától számított 14 napon belül vissza kell szállítani a Sola Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Szlovák Köztársaság címére. A határidő betartottnak minősül, ha az árut a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldik. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei a vevőt terhelik, távollevők között kötött szerződés esetén az olyan áruk visszaküldésének költségei is, amelyek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza postai úton. A vevő felel az áru értékcsökkenéséért, amely az áru természetének, jellemzőinek és működőképességének megállapításához szükségestől eltérő módon történő kezeléséből ered. A vevő nem állhat el a szerződéstől a 102/2014 sz. törvény 7. § (6) bekezdése szerinti esetekben.

Az árut sértetlenül, használatlanul, kopás és elhasználódás jelei nélkül kell visszaküldeni. Az Eladó megvizsgálja és teszteli a visszaküldött árut. Ha az áru sértetlenül és kopás nélkül került vissza a Vevőhöz, az Eladó az ÁSZF és a jogszabályok szerint visszatéríti a Vevőnek az áruért fizetett vételárat. E megállapodásra figyelemmel a vételár visszatérítése a felek eltérő megállapodása hiányában banki átutalással történik a Vevő eredeti számlájára.

6.2

Sérült, használt vagy elhasználódott áru, illetve a kísérő dokumentumok és tartozékok nélküli áru visszaküldése esetén az Eladó jogosult kártérítést vagy egyéb jogi igényt érvényesíteni a Vevővel szemben.

6.3

Az Eladó és a Vevő megállapodása alapján és a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal összhangban a Vevő nem jogosult indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől az alábbi esetek egyikében sem: a) olyan áru értékesítése, amelyet egészségügyi vagy higiéniai okokból visszavételre alkalmatlan védőcsomagolásba zártak, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítás után megsérült. (b) olyan áruk értékesítése, amelyek jellegükből adódóan a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredhetnek más árukkal.

6.4

A szerződéstől való elállásra vagy az áru megfelelő visszaküldésére vonatkozó feltételek megsértése esetén az eladó jogosult a vevőtől a vonatkozó jogszabályok alapján kártérítést követelni a nála felmerült károkért.

7. Adatvédelmi politika

Sola Switzerland EU s.r.o., székhelye: Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, azonosító száma: 46 232 184 HÉA-szám: 2023288905, HÉA-szám: SK2023288905, bejegyezve a Nyitrai Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, részleg: Sro, bejegyzés száma: Sro.29318/N, (a továbbiakban: „Weboldal Üzemeltető“, „Sola“ vagy „Üzemeltető“) tudatában van annak, hogy nagy felelősséggel tartozik az Ön személyes adatainak feldolgozásáért, és az alábbi adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy áttekintést nyújtson Önnek arról, hogy mi történik az adatokkal, és milyen védelmet nyújt a Weboldal Üzemeltetője.

7.1 Az adatvédelem tárgya

Opcionálisan létrehozhat egy vásárlói fiókot a vásárláshoz. Ez a vásárlói fiók olyan személyes adatokat tartalmaz, mint a név, a cím vagy az e-mail cím. Az adatokat adatbázisunkban tároljuk a későbbi feldolgozás céljából, amikor Ön bejelentkezik. Ez a nyilatkozat a www.solapoint.hu portálon a vásárló által az egymással való kommunikáció során megadott vagy megadott adatokra vonatkozik, és tájékoztat a személyes adatok kezelésének módjáról.

7.2 Személyes adatok és alkalmazásuk

Az adatokat adatbázisunkban tároljuk későbbi feldolgozás céljából. Ezenkívül automatikusan tároljuk az adatokat a naplófájlokban, amelyeket a látogatás során a böngészőtől kapunk (böngésző, Chrome, Firefox, Safari stb.). Ez azt jelenti, hogy az IP-cím ismert, és a számítógépen egy cookie jön létre. Ez a cookie biztosítja, hogy a megrendelését megfelelően feldolgozhassuk, és mindenekelőtt az Ön érdeklődési körét tároljuk, hogy a legjobban érdeklődő termékeket kínálhassuk Önnek anélkül, hogy ismételten ki kellene fejeznie érdeklődését.

7.3 Adatvédelem

Az adatvédelem érdekében az ügyfél fiókja jelszóval védett, ami megakadályozza, hogy idegenek hozzáférjenek a fiókhoz. A HTTPS protokollt használjuk a biztonságos kapcsolat létrehozásához, amely védett az illetéktelen hozzáférés ellen.

7.4 Cookiek

Ez a weboldal a Google Analytics, a Google, Inc. („Google“) által nyújtott webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat“, azaz az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat használ a weboldal használatának elemzésére. Egy ilyen fájl élettartama 26 hónap. A cookie által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egy USA-ban található szerverére továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal üzemeltetői számára a weboldal aktivitásáról szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel. A Google ezeket az információkat harmadik feleknek is továbbíthatja, ha erre törvény kötelezi, vagy ha harmadik felek a Google nevében dolgozzák fel ezeket az adatokat. A Google semmiképpen sem kapcsolja össze az Ön IP-címét a Google más adataival. A megfelelő böngészőszoftver beállításával megakadályozhatja a cookie-k telepítését; azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal funkcióit. Az adatok gyűjtése és tárolása bármikor megtámadható a jövőre nézve. A teljes IP-címekkel rendelkező analitikai eszközök használatáról szóló vitával kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a weboldal a Google Analytics-et az „anonymizeIp()“ kiterjesztéssel használja, és ezért az IP-címeket tovább rövidítjük, hogy kizárjuk a közvetlen személyes kapcsolatokat. Ezen túlmenően lehetőség van a cookie-k által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címeket is) Google általi rögzítésének megakadályozására a következő címen elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével: ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?… ). Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül ezen eszközök egyike sem kerül felhasználásra személyes adatok gyűjtésére, személyes adatok harmadik fél vagy marketingplatformok számára történő átadására vagy az adatoknak az Ön személyes adataival való összekapcsolására.

A cookie-t a következő célokra használjuk:
a. az oldal megfelelő működése és a megrendelések megkönnyítése (pl. a leadott megrendelések elmentése, a vásárlók azonosítása);
b. reklám- és marketingtevé­kenységek;
c. az oldal forgalmi statisztikáinak készítése és az oldal használatára vonatkozó információk gyűjtése az oldal szerkezetének és tartalmának javítása érdekében.

Az oldalunk által használt cookie-k lehetnek ideiglenesek vagy állandóak. Az ideiglenes cookie-t a felhasználó böngészőjének bezárásával törlődnek, míg az állandó cookie-k az oldal használatának befejezése után is megmaradnak, és olyan információk tárolására szolgálnak, amelyek megkönnyítik és felgyorsítják az oldalhoz való későbbi hozzáférést és szolgáltatásaink használatát. Az oldalunk szolgáltatásainak használata a cookie-kra vonatkozó böngészőbeállítások módosítása nélkül úgy tekintendő, hogy a felhasználó beleegyezését adja ahhoz, hogy a cookie-kat az oldal felhasználó végberendezésének memóriájában tárolják.

Ön bármikor letilthatja a cookie-k használatát és eltávolíthatja a tartós cookie-t az internetböngés­zőjében elérhető megfelelő beállítások segítségével. Hagyományosan a cookie-k kezelésének lehetőségeiről és módszereiről részletes információ az internetböngésző menüjének Súgó fülén található. A cookie-k használatának blokkolása vagy korlátozása megakadályozhatja a weboldalunkon elérhető egyes alkalmazások megfelelő használatát.

A cookie-lista beállítása közvetlenül a Cookieyes-ból

7.5 Az érintettekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

A SOLA Switzerland EU s.r.o (azonosító és elérhetőségi adatok az ÁSZF 1.1. cikkében) az Európai Parlament és az EU Tanácsának általános adatvédelmi rendelete (2016/679) („GDPR“), valamint a GDPR-t módosító egyéb alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli a weboldal látogatóinak, ügyfeleinek és hírlevélre feliratkozóknak („Érintettek“) személyes adatait, mint „Adatkezelő“. A személyes adatokat az Adatkezelő nevében az „Adatfeldolgozók“ (jogi személy vagy természetes személy – vállalkozó, aki számítástechnikai szolgáltatásokat, számítástechnikai adatfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatásokat vagy reklám- és marketingszol­gáltatásokat nyújt) is kezelhetik a személyes adatok feldolgozásának megbízásáról kötött megállapodás alapján, ugyanezen szigorú feltételek mellett. Az Adatkezelőn és a Közvetítők fent említett körén kívül a személyes adatok címzettjei között lehetnek futár- és postai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások is.

A személyes adatok feldolgozásának céljai:
• a vásárló azonosítása, mint a vásárlási portálon keresztül végrehajtott szerződés teljesítéséhez szükséges szerződéses partner azonosítása; a vásárlói fiók létrehozásának lehetővé tétele; a dokumentumok és áruk helyes kézbesítése, a szerződéskötést megelőző kapcsolatok végrehajtása és létrehozása; a vásárló azonosítása a szerződés módosítására vagy megszüntetésére vonatkozó tárgyalások lefolytatása céljából; a megkötött szerződésből eredő kérésekre, észrevételekre vagy információkra való válaszadás; szerződések, számlák és egyéb kapcsolódó dokumentumok nyilvántartása; számviteli dokumentumok feldolgozása adózási célokra; informatikai támogatás a személyes adatokat és megrendeléseket tartalmazó adatbázisok kezelésében, a vevőkre vonatkozó statisztikai információk megszerzése és feldolgozása; mindez azon szerződés teljesítésének jogalapján, amelyben Ön, mint érintett – a vevő – félként vesz részt,
• hírlevelek küldése termékeinkről, szolgáltatásainkról és promócióinkról a weboldal látogatóinak az Ön, mint érintett hozzájárulásának jogalapján vagy az Üzemeltetőnek a vállalatunk ügyfeleihez fűződő jogos érdekének jogalapján („direkt marketing“),
• a Szlovák Köztársaság törvényben és a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező erejű jogszabályokban, különösen a HÉA-törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítése jogi kötelezettség jogalapján,
• a Sol (Heureka portál) által nyújtott szolgáltatások minőségének értékelése az üzemeltető jogos érdekének jogalapján.

A megrendelésének feldolgozása és a szerződés megfelelő teljesítése érdekében szükségünk van az Ön nevére, vezetéknevére, címére, e-mail címére, telefonszámára, születési dátumára vagy évére. Jogi személyek esetében ez a cégnév, a székhely címe, beleértve az irányítószámot, a nyilvántartási számot, az adószámot, a telefonszámot és az e-mail címet. Ezen adatok megadása nélkül nem lehetséges a vásárlás, az áru kiszállítása, és nem lehetséges a vásárlást igazoló bizonylat kiállítása vagy kézbesítése. A hírlevélre való feliratkozáshoz csak az Ön e-mail címét és adott esetben születési dátumát dolgozzuk fel. Az Ön e-mail címe a megrendelésekkel kapcsolatos kommunikáció eszközeként is szolgál. Az Ön személyes adatait csak a személyes adatai megszerzésének céljáig és az archiváláshoz szükséges ideig kezeljük az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén addig, amíg Ön nem tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve hozzájáruláson alapuló adatszerzés esetén addig, amíg Ön vissza nem vonja azt. A Heureka.sk portál üzemeltetője a megadott e-mail címeket mindaddig tárolja, amíg cégünk szerepel a Verified Customers programban, vagy amíg a vásárló kifejezi tiltakozását a cégünknek vagy közvetlenül a Heureka portál üzemeltetőjének küldött kereskedelmi kommunikáció ellen, amire minden egyes kérdőívben, valamint minden egyes megrendelés teljesítése előtt lehetősége van.

A Sola a Mailchimp, a Google Analytics és a Google AdWords szolgáltatásait használja, amelyek egy harmadik országban – az Egyesült Államokban – találhatók. Ezen alkalmazások üzemeltetői az EU és az USA közötti adatvédelmi pajzshoz való csatlakozással megfelelő garanciákat és a személyes adatok biztonságát biztosították, és garantálják, hogy a személyes adatokat a GDPR elveinek megfelelően kezelik.

Mint érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor a jövőre nézve visszavonja, és személyes adatait töröljük. Önnek joga van a tárolt adatai feldolgozásáról való ingyenes tájékoztatáshoz. Az általánosan alkalmazandó jogszabályokban meghatározott követelményeknek való megfelelésre is figyelemmel, Ön jogosult (i) a személyes adataihoz való hozzáféréshez, (ii) a pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez, (iii) a személyes adatai feldolgozásának korlátozásához (zárolásához), (iv) a személyes adatai feldolgozásának tiltakozásához, (v) a személyes adatok törléséhez való jog, különösen, ha azok már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyhez azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy ha Ön visszavonta a feldolgozásukhoz adott hozzájárulását, és ha a feldolgozásnak nincs más jogalapja, vagy ha a személyes adatok feldolgozása jogellenesen történt.

Önnek joga van az adathordozható­sághoz is, azaz joga van ahhoz, hogy az Ön által önkéntesen, az Ön hozzájárulása alapján megadott személyes adatait elektronikus formában, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és ebben az összefüggésben kérheti, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez az adattovábbítás technikailag megvalósítható. Érintettként joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, azaz a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalánál (székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Szlovák Köztársaság), ha azt gyanítja, hogy személyes adatainak feldolgozása az alkalmazandó jogszabályok megsértésével történik.

A fenti jogokkal kapcsolatban kapcsolatba léphet velünk a solapoint@solapoint.hu e-mail címen vagy postai úton a SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Szlovák Köztársaság székhelyén.

7.6 A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Ha megváltoztatjuk ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, a módosított változatot a frissített verzió dátumával együtt közzétesszük.

Ha bármilyen kérdése van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a solapoint@solapoint.hu e-mail címen, és a tárgysorba írja be az „adatvédelmi nyilatkozat“ kifejezést.

8. Tájékoztatás az alternatív vitarendezési rendszer útján történő vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről

A Vevőnek mint fogyasztónak (nem vállalkozó) joga van jogorvoslati kérelemmel fordulni az Eladóhoz (e-mailben a solapoint@solapoint.hu címre), ha nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait. Ha az Eladó erre a kérelemre nemleges választ ad, vagy a kérelem elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztónak jogában áll alternatív vitarendezés kezdeményezésére irányuló javaslatot benyújtani a 391/2015. sz. törvény szerinti alternatív vitarendezési szervezethez, amely a 391/2015. sz. törvény 3. § (2) bekezdése és 5. § (2) bekezdése szerinti listán szereplő alternatív vitarendezési szerv és felhatalmazott jogi személy. A fogyasztó a kérelmet a 391/2015 Coll. törvény 12. §-ában meghatározott módon nyújthatja be. A fogyasztó a panaszt az RSO alternatív vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja, amely online elérhető a https://ec.europa.eu/…in/index.cfm?… oldalon.

Az alternatív vitarendezést csak fogyasztó – olyan természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti tevékenységének, munkaviszonyának vagy foglalkozásának keretében jár el – veheti igénybe, és kizárólag a fogyasztó és az eladó közötti, fogyasztói szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitára vonatkozik. Az alternatív vitarendezés csak a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem alkalmazható azokra a vitákra, amelyek esetében a vita becsült értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az alternatív vitarendezési szervezetek listáját a Gazdasági Minisztérium a https://www.economy.gov.sk/ oldalon teszi közzé.

9. Záró rendelkezések

9.1

A weboldalunkon nyújtott szolgáltatásokat nem közvetlenül 18 éven aluliaknak szánjuk.

9.2

Az Eladó jogosult a kölcsönös dokumentációt és a szerződést elektronikus formában, a vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel együtt 5 évig megőrizni és archiválni. Az archivált szerződés a Vevő számára nem hozzáférhető. A szerződés megkötésére a szlovák nyelvet ajánljuk fel. A Vevő jogosult a szerződés lényeges elemeit a törvénynek megfelelően elektronikus formában sokszorosítani. A szerződés a felek szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséig, illetve a szerződés, az ÁSZF és a jogszabályok szerinti felmondás időpontjáig tartó időszakra jön létre. A Vevő szerződésből eredő kötelezettségeinek minimális időtartamát a Szlovák Köztársaság jogszabályai, az ÁSZF és a szerződés határozza meg.

9.3

A Vevőnek címzett elektronikus üzenetek kézbesítése esetén, ha az Eladó nem kap hibaüzenetet arról, hogy az üzenet (e-mail vagy sms üzenet) nem kézbesíthető a Vevő megadott e-mail címére vagy telefonszámára (mobil), az üzenet (e-mail vagy sms üzenet) a küldést követő napon kézbesítettnek tekintendő, kivéve, ha kötelező jogszabály másként rendelkezik. Az Eladónak címzett elektronikus üzenetek (e-mail) kézbesítése esetén az elektronikus dokumentum mindaddig nem tekinthető kézbesítettnek, amíg az Eladó a Vevőnek visszaérkezett e-mailben nem igazolja annak kézhezvételét. A küldemény akkor is kézbesítettnek tekintendő, ha a címzett megtagadja annak átvételét, vagy ha a címzett saját hibájából vagy mulasztásából nem veszi át. Ebben az esetben a küldeményt a feladó által meghatározott postai tárolási idő lejártával és a küldeménynek a feladó részére történő visszaküldésével kell kézbesítettnek tekinteni, amelyről a feladónak sérülésmentesen kell igazolnia. A futárszolgálat (DHL Parcel Slovensko s.r.o.) által kézbesített értesítéseket a szerződő fél általi átvétel időpontjában kell kézbesítettnek tekinteni. Ha a futárszolgálat általi kézbesítés sikertelen, a kézbesítés időpontjának az első kézbesítési kísérletet követő harmadik napot kell tekinteni, a kézbesítési kísérletet a futárszolgálat nyilatkozatával igazolva. Az Eladó kizárólagos joga eldönteni, hogy milyen formában és milyen esetekben milyen formában kommunikál a Vevővel (sms vagy e-mail vagy bármely más megfelelő módszer).

9.4

Amennyiben az ÁSZF és/vagy a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyul, az érvénytelenség vagy hatálytalanság nem eredményezi a Szerződés/ÁSZF többi rendelkezésének érvénytelenségét vagy hatálytalanságát. Ebben az esetben a felek vállalják, hogy az érvénytelen vagy érvénytelen rendelkezést haladéktalanul új rendelkezéssel helyettesítik úgy, hogy az adott érvénytelen vagy érvénytelen rendelkezés által az elfogadásakor vagy a szerződés megkötésekor követett célt megőrizzék.

9.5

Az Eladó tevékenységének felügyeletére a Nyitrai Kereskedelmi Felügyelőség jogosult, melynek székhelye Nyitrai kerület, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.

9.6

Az alkalmazandó anyagi és eljárási jog a Szlovák Köztársaság joga. Az ÁSZF-ből, a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvitát, beleértve az áruk leszállításából eredő jogvitákat is, kizárólag a Szlovák Köztársaság bíróságai tárgyalják és döntik el a Szlovák Köztársaság törvényei szerint.

9.7

Az ÁSZF az Eladó honlapján való megjelenítése napjától érvényes és kötelező érvényű, és az Eladó székhelyén is megtekinthető. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, módosítsa, módosítsa vagy újakkal helyettesítse azokat, azzal, hogy a megkötött szerződésekre az adásvételi szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF vonatkozik. A megrendelés elküldésével és a megrendelési folyamat végén az ÁSZF szövegéhez való hozzájárulás gombra kattintással a www.solapoint.hu oldalon a vevő megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a vevőnek a 102/2014. sz. törvény 3. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti elállási jogáról, hogy elolvasta és elfogadja az ÁSZF-et, a Panaszkezelési eljárást (5. cikk), azokat a szerződéses jogviszony részének tekinti.

Mellékletek

A fogyasztó vételtől való elállási joga / az elállástól való jog alkalmazása (.pdf)
Szerződéstől való elállási űrlap (.pdf)
Űrlap – Termék visszaküldése (.pdf)
Reklamációs űrlap (.pdf)
Általános szerződési feltételek (.pdf)