INGYEN SZÁLLÍTÁS 30 000 FT FELETTI VÁSÁRLÁS ESETÉN

Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a jogokat és kötelezettségeket az adásvételi szerződésből kifolyólag a SOLA Switzerland EU KFT, Novozámoká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Szlovákia (továbbiakban „SOLA“) és az ügyfél között, aki megrendeli a termékeket az e-shopon, amely a honlapon www.solapoint.hu (tovább „SOLA E-shop”) található. Az általános feltételek tartalmazzák különösen a jogi információt, és szabályokat a távúti szerződés szabályait, garantálja az elállási jog és a szerződés megszűnésének lehetőségét. A megrendelés megerősítésével az ügyfél elfogadja az ezen weboldalon elérhető általános szerződési feltételeket a megrendelés időpontjában. A SOLA fenntartja magának a jogot a feltételek megváltoztatására az ügyfelek előzetes értesítése nélkül. Az Általános Szerződési Feltételek közzétételével a SOLA lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy a szerződés megkötése előtt megkapja a szükséges jogi információkat. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a SOLA cég termékeinek a megvásárlásával, vagy egyéb termékek vásárlásával, melyet a SOLA forgalmaz, nem jogosult semmilyen védjegy, kereskedelmi név, céglogó, stb. használatára a SOLA regisztrált szerződéses partnerei vagy a SOLA céggel, kivéve, ha külön megállapodás jön létre a felek között. Ezen szerződési feltételek alapján minden nap munkanap, kivéve a szombatot, vasárnapot és az állami ünnepeket Szlovákiában, a kijelölt futárszékházban, valamint a lakóhelyen vagy az ügyfél otthonában.

1. A szerződés megkötése

A megrendelés megerősítése előtt az ügyfél megváltoztathatja a kosárba helyezett elemeket és a kiválasztott szállítási és fizetési módokat. Vásárlási szerződés jön létre, amikor a vásárló (a megadott fizetés módja után) megrendelte a www.solapoint.hu oldalon és rendelését a SOLA elfogadta. A SOLA nem vállal felelősséget az adatátvitel hibái miatt vagy a mulasztásaiért. A vevő értesítést kap a szerződés megerősítéséről, a megadott e-mail címről való visszaigazolásának elküldésével. Az ügyfél a SOLA ügyfélszolgálatával is szerződést köthet telefonon vagy e-mailben. Ha az Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek, a megállapodást csak a felek kölcsönös megegyezésével lehet módosítani vagy megszüntetni.

2. Szállítás

A SOLA vállalja, hogy az árut az ügyfélnek szállítja, és az ügyfél vállalja, hogy a vételi árat megfizeti, és átveszi a szállított árut a SOLA-tól. A SOLA a termék tulajdonosa, amíg a vételár teljes összegét ki nem fizetik és az ügyfélnek történő átadásig. A SOLA megfelelő és releváns dokumentációval látja el a termékeket, és biztosítja, hogy az ügyfél megszerezze ezen termékek tulajdonjogát. Amennyiben a felek másként nem állapodnak meg, a SOLA a saját szabályainak megfelelően csomagolja be az árut. Ha nincs külön megállapodás, az árut úgy kell csomagolni, hogy megfelelő védelmet kapjanak. Ugyanez vonatkozik az áruk szállítására is.

A szállításért egy harmadik fél felelős – a postai és szállítási szolgáltatást végző DPD futárszolgálat.

3. Hibás termék és kockázatátvitel

A termék hibásnak minősül, ha nem rendelkezik a szerződésben meghatározott tulajdonságokkal. Az áruk hibásnak is tekinthetők, ha egy másik terméket szállítottak az ügyfélnek, vagy ha a dokumentáció nem megfelelő. Az ügyfél a SOLA-ra panasszal élhet a rossz szállítmányról, még akkor is, ha a kár bekövetkeztének veszélye fennállt. Az Ügyfél ismét kártérítést követelhet, ha az ilyen követelés oka később keletkezik, és a SOLA oldaláról a kötelességszegés áll fenn. Miután átadták az ügyfélnek az árut, azonnal megvizsgálja a terméket, annak tulajdonságait és minőségét. A kár kockázata az érintett termék átvételét követően az ügyfélre száll át. Ugyanez igaz arra az esetre, amikor az ügyfél megtagadja a termék átvételét, annak ellenére, hogy a SOLA lehetővé tette számára a termék megtekintését és feltárását. Az ügyfélnek okozott kárveszély átadása után bekövetkezett károkozás nem befolyásolja az ügyfél kötelességét a vételár megfizetésére, ha a kár nem keletkezett a SOLA kötelezettségeinek megsértése miatt.

4. Jótállás

A SOLA garanciát nyújt az ügyfélnek, hogy a termék sértetlen a kézhezvétel után. A SOLA ezért garantálja az ügyfeleknek, hogy a termék megvásárlásakor: a termék teljesíti a megadott feltételeket, amiben a felek megállapodtak, vagy ennek hiányában az előírásoknak megfelel, és megfelel a valós elvárásoknak az ügyfél részéről tekintettel az adott termék jellegének és a reklám tartalmának is. A termék felhasználható a SOLA specifikációi szerint, vagy olyan célokra, amelyekre ilyen típusú termékeket szoktak használni. A terméket a megegyezett mennyiségben kell kiszállítani, és meg kell felelnie a vonatkozó jogi követelményeknek. Az ügyfél a terméket a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül jogosult reklamálni. Ha az ügyfél olyan személy, aki üzleti tevékenységen kívül van (vagyis amikor az ügyfél a fogyasztó) és a SOLA társaságnak a hibát bejelenteni hat hónapon belül a kézbesítés után, feltételezzük, hogy a termék hibás volt a szállítás idejében, feltéve, hogy a hiba jellege nem ellentétes ezzel a feltételezéssel. Ellenkező esetben az ügyfélnek be kell bizonyítania, hogy a termék valóban hibás volt a szállítás időpontjában. Ha nincs előírva másképp az ügyfél jogosult a hibás termék átvételétől számított 24 hónapon belül reklamációt benyújtani. Ez nem érvényes a:

  • hibákra, amelyekre az ügyfél kedvezményt kapott (kedvezményes árú termékek);
  • szokásos elhasználódásra; hibák melyek a szokásos használatkor keletkeznek, amelyek az ügyfélnél átvétel után történtek;
  • vagy az ügy természetéből adódó esetek.

Ha a SOLA által meghatározott garanciális időtartam rövidebb vagy hosszabb, mint a törvényi garanciális időszak, a garancia hosszabb ideig tart. A vállalkozásokra különböző jótállási időszakok vonatkozhatnak. A nem megfelelő teljesítést nem lehet követelni, ha az ügyfélnek tudomása van a termékhibáról a termék átvételét megelőzően, vagy maga az ügyfél okozta a hibát. Abban az esetben, ha az árat a hibák vagy a kopás miatt csökkentették, az ügyfél jogosult ésszerű engedményre, nem pedig termékcserére. Ha a termék hibás, az ügyfél alkalmazhatja a magyar Polgári Törvénykönyvben meghatározott általános kezességi jogokat. E szabályok értelmében a termék hibásnak minősül, ha nem felel meg a jogszabályban megállapított vagy a szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek. E rendelkezések alapján, az ügyfél kérheti a SOLA társaságot, hogy megjavítsák vagy kicseréljék a hibás árut, kivéve, ha ez nem lehetséges, vagy ha túlzottan magasak a költségek a hiba elhárítására. Ebben az esetben, ha az ügyfél nem kívánja, hogy a SOLA a terméket javítsa vagy cserélje, az ügyfél megjavíthassa a terméket, vagy megkérhet egy harmadik felet a javításra, kérelmezheti az ár csökkentését vagy elállhat a szerződéstől (kivéve, ha a hiba elhanyagolható ).

5. Minőségbiz­tosítás

A minőségbiztosítás tekintetében a SOLA kötelezettséget vállal arra, hogy a terméket rendeltetésszerűvé teszi vagy a szokásos jellemzőit megtartja. A jótállás a termék egyes részeire is érvényes. A jótállási idő az ügyfél részére történő kézbesítés időpontjában kezdődik. Az ügyfél nem jogosult jótállásra, ha a hiba a vevő felé történő kockázatátruházás utáni külső körülmények miatt következett be.

6. Elállási jog és visszafizetés

Az Ügyfél a termékről a SOLA-tól történő kézbesítés dátumától számított 14 naptári napon belül bármiféle indoklás nélkül visszavonhatja a Vásárlási Szerződést. Ezt úgy teheti meg, hogy e-mailt küld a solapoint@solapoint.hu-nak, amelyben az ügyfél egyértelműen kijelenti, hogy meg kívánja szüntetni a vásárlást és felmondhatja a szerződést. Ezt a jogot csak fogyasztó státuszával rendelkező fogyasztó gyakorolhatja. Az ügyfelek nem gyakorolhatják a szerződéstől való elállási jogukat az olyan termékek tekintetében, amelyeket külön-külön állítottak elő, vagy amelyeket kifejezetten az igényeiknek megfelelően alakítottak ki. Ha az ügyfél gyakorolja elállási jogát vissza kell küldenie a terméket SOLA-nak legkésőbb tizennégy (14) nappal azután, hogy tájékoztatta a SOLA-t a határozat visszavonására. A szállítás költségeit és a szállítás során keletkező károk kockázatát az ügyfél viseli. Ha a fenti feltételek teljesülnek, a SOLA visszaadja a vételárat az ügyfélnek. Ebben az esetben az ügyfélnek visszafizetésre kerül a standard szállítási költség a megvásárolt termékeknek, ennek ellenére nem fizetik át másmilyen hozzálagos költségeket, melyek az eltérő szállítással kapcsolatosak mint a standard eljárás. A SOLA a megfelelő összeget visszaadja a fizetéshez használt eljárással. Ha a fenti feltételek nem teljesülnek, az ügyfél nem jogosult a visszatérítésre. Ilyen esetben az ügyfél dönthet úgy, hogy kérheti a termék elküldését a költségére és a SOLA-ba visszaküldött állapotban. Ellenkező esetben a SOLA megtarthatja a termékeket anélkül, hogy köteles visszatérítést nyújtani az ügyfélnek. Az Ügyfélnek nincs joga kicserélni a megvásárolt árut más árukkal.

7. Adatvédelmi nyilatkozat

A SOLA Switzerland EU s.r.o. társaság; székhelye: Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika, statisztikai számjegy (IČO): 46 232 184, adószám (DIČ): 2023288905, közösségi adószám (IČ DPH): SK2023288905, a Nyitrai Járási Bíróság Cégjegyzékében nyilvántartva, betét száma: 29318/N (a továbbiakban „a weboldal üzemeltetője“; „Sola“ vagy „üzemeltető“) tudatában van a személyes adatok kezelésével járó felelősségnek és az alábbi adatvédelmi nyilatkozat arra szolgál, hogy áttekintése legyen a felhasználónak, hogy mi történik az adataival és milyen adatvédelmet biztosít a weboldal üzemeltetője.

7.1 A személyes adatok védelmének tárgya

A vásárláshoz szabadon kialakíthat egy ügyfélfiókot. Ez az ügyfélfiók olyan személyen információkat tartalmaz, mint például a név, cím vagy e-mail cím. Az adatok az adatbázisunkban vannak elmentve a későbbi bejelentkezés megvalósításához. Ez a nyilatkozat azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket az ügyfél a www.solapoint.hu portálon megadott a kommunikáció során és információt nyújt a személyes adatok felhasználásáról.

7.2 Személyes adatok és felhasználásuk

Az adatok az adatbázisunkban kerülnek elmentésre későbbi felhasználásra. Ezen kívül automatikusan elmentésre kerülnek a naplójába azok a fájlok is, amelyeket a weboldal látogatása során kapunk a böngészőből (böngésző, Chrome, Firefox, Safari, stb.) Ez azt jelenti, hogy az IP címe ismert és a számítógépén cookies fájlok jönnek létre. A cookie fájl lehetővé teszi, hogy a megrendelése helyesen kerüljön feldolgozásra, de főleg lehetővé teszi, hogy olyan termékeket ajánljunk Önnek, amelyek a legjobban érdeklik, anélkül, hogy minden látogatás során ki kelljen fejeznie az érdeklődését.

7.3 Adatvédelem

Az adatok védelmének érdekében az ügyfélfiók jelszóval védett, aminek köszönhetően a fiókjához nincs hozzáférése idegen személyeknek. A biztonságos kapcsolatot a HTTPS biztonsági protokoll garantálja, amely védi a fiókot az idegen hozzáféréstől.

7.4 Cookies

Ezen a webhelyen a Google Analytics szolgáltatatásai használatosak, webhely elemzési szolgáltatás a Google, Inc. („Google“) szolgáltatótól. A Google Analytics úgynevezett „cookies fájlokat“ használ, amely szövegfájlok a számítógépében tárolandók és lehetővé teszik a weboldalak használatának elemzését. Egy ilyen fájl élettartama 26 hónap. Ennek a webhelynek a felhasználásáról szóló információk (az IP címet is beleértve) a cookies fájloknak köszönhetően a Google USA-ban található szervere begyűjti őket és ott elmentésre is kerülnek. A Google ezeket az információkat a weboldalak felhasználásáról szóló kiértékelésre használja fel, további szolgáltatásokra a web és az internet felhasználásáról, illetve a weboldal üzemeltetőjének készít áttekintést a weboldalon történő aktivitásokról. A Google ezeket az információkat harmadik félnek is átadhatja, amennyiben ezt törvény előírja vagy ha a harmadik fél ezeket az adatokat a Google nevében dolgozza fel. A Google semmilyen körülmények között nem rendeli hozzá az adatokhoz az IP címét. A cookies fájlok telepítését megakadályozhatja a böngésző alapbeállításaiban. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy a weboldal minden funkcióját használni tudja majd. Az adatok felhalmozását és tárolását bármikor kifogásolhatja. Fel szeretnénk hívni arra a figyelmet, hogy ez a webhely a Google Analytics azon szolgáltatásait használja, amelyek az „anonymizeIp ()“ kiterjesztéssel rendelkeznek, éppen ezért az IP címek lerövidítésre kerülnek, ezzel is kizárva a közvetlen személyes kapcsolatot. Ezenkívül még megakadályozhatja a cookies fájlok segítségével felhalmozott a weboldal használatára vonatkozó adatok tárolását (az IP címet is beleértve), amennyiben telepíti a plugin programot a böngészőjébe, amely az alábbi hivatkozásra kattintva letölthető: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout . A kifejezett hozzájárulása nélkül nem lesznek felhasználhatóak ezek az eszközök a személyes adatai begyűjtésére, harmadik személynek vagy marketing platformnak való továbbadásra.

A cookies fájlok az alábbi célokra lesznek felhasználva: a. a weboldal helyes működése és a megrendelések egyszerűsítésének érdekében (pl. a már végbevitt megrendelések mentésére, az ügyfél identifikációjára) b. reklám és marketing akciók c. a látogatottságról készített statisztikák és a weboldal felhasználásáról szóló információk begyűjtése érdekében, hogy javítani tudjuk az oldal tartalmát és felépítését.

Minden ezen a webhelyen használt cookies fájl lehet átmeneti vagy állandó formátumú. Az átmeneti cookies fájlok azonnal törlődnek, mihelyt bezárja a böngészőben a webhely ablakát. Az állandó cookies fájlok azonban tárolva vannak akkor is, amikor befejezi a webhely használatát, ezzel is biztosítja az információk tárolását, amelyek aztán megkönnyítik és felgyorsítják a szolgáltatásainkhoz és a weboldalhoz való hozzáférését. A weboldalunkon található szolgáltatások felhasználása a böngészőben történő előzetes cookies fájlokra vonatkozó beállítás nélkül úgy értelmezhető, hogy a hozzájárulását adta a cookies fájlok tárolását és az információk megőrzését illetően a webhely memóriájában. Bármelyik pillanatban leállíthatja a cookies fájlok használatát és az állandó formátumú cookies fájlokat törölheti a böngészőben található megfelelő beállításokkal. A cookies fájlok felhasználásának lehetőségeiről és módjáról részletes információkat a böngésző Súgójában talál. A cookies fájlok letiltása vagy korlátozása megakadályozhatja valamennyi a weboldalunkon található applikáció helyes működését.

7.5 Tájékoztatási kötelezettség az érintett személyekkel szemben

A Sola Schwitzerland EU s.r.o. társaság (identifikációs adatok és elérhetőség az Általános szerződési feltételek 1. bekezdésében) mint „üzemeltető”fel­dolgozza a weboldal látogatóinak, ügyfeleinek és a hírlevelek előfizetőinek személyes adatait („érintett személyek”) a 2016/679 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint („GDPR”), és a további hatályos személyes adatok védelméről szóló jogszabályok szerint, amelyek változtatják vagy kiegészítik a GDPR-t. A személyes adatok az üzemeltető nevében feldolgozásra kerülhetnek írásban megkötött szerződés alapján ugyanilyen szigorú szabályok mellett „Közvetítők” által is (jogi vagy természetes személy – vállalkozó, akik számítógépes szolgáltatásokat, adatfeldolgozási szolgáltatásokat vagy reklám és marketing szolgáltatásokat kínál). A személyes adatokat megkaphatják továbbá az üzemeltetőn és az említett közvetítőkön kívül a futárszolgálat és a postai szolgáltatók is.

A személyes adatok felhasználásának célja:

  • a vásárló identifikációja szerződő félként a e-shopon történő vásárlási szerződés végrehajtása érdekében; ügyfélfiók létrehozásának lehetővé tétele; az áru helyes kézbesítése érdekében; az előszerződés megkötése érdekében; a vásárló identifikációja a szerződés esetleges változása vagy felbontása miatt; a kérelmekre való reakciók megküldése; a már megkötött szerződéshez szóló információk vagy megjegyzések; a szerződések, számlák és egyéb dokumentumok nyilvántartása; a számviteli bizonylatok feldolgozása az adóbevalláshoz; IT támogatás a személyes adatok és megrendelések kezelésénél; az ügyfelekről szóló statisztikai információk beszerzése és feldolgozása; mindez a szerződés jogalapára hivatkozva, ahogy az egyik szerződő fél Ön, mint érintett személy, ügyfél
  • hírlevél küldése a termékeinkről, szolgáltatásainkról és kedvezményeinkről, mindez a személyes adatainak feldolgozására való hozzájárulásra alapozva
  • Törvény által megszabott kötelességek teljesítése érdekében, a Szlovák Köztársaság jogszabályaira hivatkozva
  • A Sola által kínált szolgáltatások minőségéről szóló értékelés megszerzése (Heureka portál).

Az Ön megrendelése helyes teljesítése és a szerződés betartása érdekében szükségünk van a keresztnevére, vezetéknevére, címére, e-mail címére, telefonszámára esetleg a születési évére vagy a születési dátumára. Jogi személy esetében ez a kereskedelmi név, székhely a postai irányítószámot is beleértve, statisztikai számjegy, adószám, telefonszám és e-mail cím. Amennyiben megtagadja a fentebb felsorolt adatok megadását, nem lehetséges a vásárlás megvalósítása, az áru kézbesítése és nem lehetséges bizonylatot sem kiállítani a vásárlásról. Amennyiben a hírlevelünkre szeretne feljelentkezni, csak az e-mail címét esetleg a születési dátumát fogjuk feldolgozni. Az e-mail címe kommunikációs eszközként szolgál, ami a megrendeléseit illeti. Amennyiben nálunk vásárol, az Ön adatait arra használjuk, hogy a rendelését kezeljük, védjük a jogi igényeinket és teljesítsük a törvényes kötelezettsége­inket. Az Ön kapcsolatai és más adatai alapján a személyre szabott ajánlatainkat jelenítjük meg és küldjük el Önnek. Az Ön hozzájárulásával az adatokat harmadik félnek átadjuk olyan céllal, hogy a további weboldalakról ajánlatokat lehessen meg jeleníteni, és hogy további szolgáltatásokat tudjunk hozzáférhetővé tenni. A személyes adatok feldolgozására a szerződés előkészítése vagy teljesítése, a törvényi kötelezettségek betartása, a törvényes érdekeink vagy az Ön hozzájárulása jogosít fel bennünket. A Heureka.sk portál az e-mail címeket csak addig tartja meg, amíg a cégünk regisztrálva van, vagy arra az időszakra, amíg a vásárló nem vonja vissza a hozzájárulását a személyes adatai kezelésére. Ez a lehetőség minden egyes kérdőív végén megtalálható a heureka hírportálon, illetve minden megrendelésnél. A Sola társaság a Mailchimp, Google Analytics és a Google AdWorsd applikációkat használja, amelyeknek a székhelyük egy harmadik államban helyezkedik el – USA-ban. Ezen applikációk üzemeltetői az adatvédelmi pajzs keretrendszeréhez csatlakozva („EU-U.S. Privacy shield“) megfelelő biztosítékokat nyújtanak ami a személyes adatok biztonságát illeti és garantálják, hogy a személyes adatokat a GDPR elvei alapján dolgozzák majd fel. Mint érintett személynek jogában áll a személyes adatainak feldolgozására adott hozzájárulását visszavonnia, ezután a személyes adatai törlődésre kerülnek. Joga van ingyenes információkra az elmentett személyes adatai feldolgozásáról. Továbbá az érintett jogszabály minden feltételének teljesítése mellett (i) jogában áll hozzáférni a saját személyes adataihoz, (ii) jogában áll a helytelen személyes adatokat kijavítani (iii) jogában áll a személyes adatok feldolgozásának letiltása vagy korlátozása (iv) jogában áll ellenezni a személyes adatai feldolgozását (v) jogában áll a személyes adatai törlésének kérelmezésére, főleg akkor, amikor már nem szükségesek arra a célra, amelyre a hozzájárulását adta, vagy amikor visszavonta a hozzájárulását, vagy ha nem létezik semmilyen jogi alap a személyes adatai feldolgozására, illetve ha a személyes adatait törvénytelenül használták fel. Joga van az adatok hordozhatóságára, ami annyit jelent, hogy jogában áll hozzáférnie a személyes adataihoz, amelyeket önként adott meg nekünk elektronikusan a hozzájárulásával, mégpedig strukturált, számítógéppel olvasható formátumban, ezzel kapcsolatban pedig joga van kérvényezni, hogy ezeket az adatokat megosszuk más üzemeltetővel, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Amennyiben fennáll a gyanú, hogy személyes adatai felhasználása megsérti a hatályos jogszabályokat, mint érintett személynek jogában áll panaszt tennie a felügyelő hatóságnak, amely ebben az esetben a Szlovák Köztársaság adatvédelmi hatósága (címe: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika). A fentebb említett jogokkal kapcsolatban felkereshetnek bennünket a solapoint@solapoint.hu e-mail címen vagy postai úton a SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika címen.

7.6 Az adatvédelmi nyilatkozatban történő változások

A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot az adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatásához. Amennyiben megváltoztatjuk ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, a módosított változatot a módosítás dátumával együtt nyilvánosságra hozzuk. Amennyiben bármilyen kérdése van az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, felveheti velünk a kapcsolatot a solapoint@solapoint.hu e-mail címen. Az üzenet tárgyaként az „Adatvédelmi nyilatkozat“ címszót tüntessék fel.

8. Az alternatív vitarendezési rendszer lehetőségei és feltételei

A vevőnek mint fogyasztónak (nem mint vállalkozónak) jogában áll az eladóhoz (e-mailben: solapoint@solapoint.hu) jogorvoslati kérelemmel fordulni, amennyiben nem elégedett a reklamáció módjával, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. Amennyiben az eladó ezt a kérelmet elutasítja, vagy nem válaszol rá az elküldéstől számított 30 napon belül, a vevőnek jogában áll alternatív vitarendezési eljárás kezdeményezésére a Szlovák Köztársaság 2015. évi 391 számú fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló törvényre hivatkozva, ahol a vitarendezési testület és az illetékes jogi személyek jegyzékét a 2015. évi 391 számú törvény 3§ (2) és 5§ (2) bekezdése foglalja magába. A fogyasztó online platformon is beadhatja a panaszát az alábbi linkre kattintva: https://ec.europa.eu/…ers/odr/main . Az alternatív vitarendezési eljárást kérelmezheti csak az a fogyasztó –minden olyan természetes személy, aki fogyasztóval kötött szerződés megkötése és teljesítése során nem kereskedelmi tevékenysége vagy valamely más gazdasági tevékenység körében jár el. Az alternatív vitarendezési eljárás csak a távollévők között kötött szerződés esetében alkalmazható. Az alternatív vitarendezési eljárás nem vonatkozik azokra az eljárásokra, ahol az eljárás összege nem haladja meg a 20 eurót. Az alternatív vitarendezési eljárás minden szereplője a Gazdasági Minisztérium weboldalán kerül nyilvánosságra.

9. Fizetés és tulajdonjog fenntartása

Az ügyfél köteles a megrendelt termékekért fizetni. A következő fizetési módok állnak rendelkezésre: hitelkártya / bankkártya (Visa, Mastercard, Maestro), fizetés az áru átvételénél (utánvét). A SOLA fenntartja magának a jogot, hogy minden egyes megrendelésnél korlátozza a fenti fizetési módot, vagy kötelezze az ügyfelet más fizetési módon történő fizetésre. Az áru átvételénél történő fizetés (utánvét) csak abban az esetben lehetséges, ha szállítási módok közül a Packeta Slovakia s. r. o. választja, és a vásárlás összértéke nem haladja meg a 70 000,–Ft-ot. Az utánvét díja 350,–Ft. Ha hitelkártyával / bankkártyával fizet, a megrendelés összege a megrendelés napján kerül felszámításra. Kifizetések hitelkártyával / bankkártyával, az ügyfél megrendelésének befejezése után automatikusan átkerül a szolgáltató fizetési SOLA webáruházhoz. Az ügyfél a hitelkártya / bankkártya adatait biztonságos kapcsolaton keresztül közvetlenül a fizetési szolgáltató honlapján rögzíti. A SOLA webáruházban nincsenek hitelkártya- és bankkártyaadatok. A SOLA csak forintban történő fizetést fogad el. A SOLA nem számít fel semmilyen tranzakciós díjat. Visszatérés az ügyfelek részére kizárólag az ügyfél vagy az ügyfél által használt hitelkártya-szolgáltató által használt számlán történik. Ha egy ügyfél már nem rendelkezik számlával vagy már nem hitelkártya-szolgáltató ügyfél, akkor köteles értesíteni a SOLA-t egy új fiókról. A SOLA elegendő jogi igazolást kérhet a számla tulajdonjogáról az ügyféltől vagy a banktól. A megadás elmulasztása esetén a SOLA felszólíthatja az ügyfelet az előtörlesztési költségekre és ellensúlyozza azokat a fizetendő összeg ellenében.

10. Szállítás, tesztkövetelmény, hibajelentés és visszatérítés

Az áruk szállítása futárszolgálaton keresztül történik, a megrendelő által megjelölt címre. Számlát küldünk e-mailben vagy postai úton. Ha az árut nem lehet átadni, vagy az ügyfél megtagadja az átvételt vagy visszatartja más okból, az értesítést küldött e-mail és az azt követő ésszerű idő után, akkor SOLA felmondhatja a szerződést és kiszámlázza az ügyfélnek a problémás szállítással kapcsolatos költségeket. Ügyfél haladéktalanul kézhezvételt követően a leszállított termékeket ellenőrzi, az ellenőrzött termék esetleges hibáiról azonnal értesíti a SOLA-t, mindenről amire vonatkozik a SOLA garancia, és írásban a SOLA Svájc EU Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitra, Szlovákia, vagy e-mailben solapoint@solapoint.hu. A SOLA termékeinek visszatérése az ügyfél számláján és kockázatán történik. A megrendelő köteles az eredeti terméket az összes tartozékkal együtt a szállítási kézikönyvvel együtt, valamint a hibák részletes leírását a SOLA által megadott címre elküldeni. Ha a SOLA úgy dönt, hogy a termékeknek nincs kimutatható hibája, vagy nem tartoznak a SOLA garancia alá, a SOLA díjat számíthat fel a kényelmetlenségért, a visszatérítésért vagy a felszámolásért.

Az ár nyilvánvaló nyomdahiba vagy az eladó rendszerében vagy a vásárlási portálon közzétett áru árával kapcsolatos egyéb hiba miatt változhat. Mind a vevő, mind az eladó jogosult törölni a rendelést, illetve elállni az adásvételi szerződéstől (az áru átvételének pillanatáig), ha a vevőt értesítik valamely tétel vételárának változásáról, amely nyilvánvaló nyomdai vagy egyéb, a termék árát érintő hiba miatt következett be.

11. Felelősség

A SOLA fenntartja magának a jogot, hogy technikai változtatásokat, hibákat és hibás nyomatokat készítsen; A SOLA bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja az árakat. Ügyfél kártérítési kérelmet, kivéve a személyi sérülések, ki vannak zárva, kivéve, ha súlyos gondatlanság vagy szándékos SOLA szerződéseknél vállalkozókkal. A fogyasztói szerződések esetében a SOLA nem felelős a kisebb gondatlanságért. A fenti felelősség korlátozások nem vonatkoznak a kötelezõ felelõsség és a kötelességszegés által okozott kárért. A SOLA E-Shop hiperlinkeket használ az egyszerűbb ügyfelekhez való hozzáféréshez más weboldalakhoz. A SOLA E-Shop nem tudja teljes mértékben szerkeszteni ezen weboldalak tartalmát, és nem vállal felelősséget vagy egyéb kötelezettségeket a honlapok tartalma tekintetében.

12. Az elválaszthatóság biztosítása

Ha az Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek voltak, vagy érvénytelenek, akkor a hatályos rendelkezések és az alkalmazásukban kötött szerződések érvényességét nem érinti. Ilyen esetben az érvénytelen rendelkezést felváltják a hatályos rendelkezések, amelyek a legközelebb állnak a helyettesítendő rendelkezés jelentéséhez és céljához, és amelyek elérik a tervezett gazdasági célt.

13. Alkalmazható jog és joghatóság

A Szlovák Köztársaság jogrendje érvényes. Ez a jogválasztás csak akkor érvényes a fogyasztókra, ha nem jogfosztottak, amelyet a szokásos tartózkodási helyük szerinti ország kötelező rendelkezései biztosítanak. Az áruk nemzetközi értékesítéséről szóló szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény kizárt. Ha az ügyfél nem fogyasztó, a Nyitrai Kerületi Bíróság az illetékes bíróság.

14. Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmi szabályokat az adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.

Dátum: 13. 12. 2022
Mellékletek

A fogyasztó vételtől való elállási joga / az elállástól való jog alkalmazása (.pdf)
Szerződéstől való elállási űrlap (.pdf)
Űrlap – Termék visszaküldése (.pdf)
Reklamációs űrlap (.pdf)
Általános szerződési feltételek (.pdf)